Farmàcia del Peset, Fisabio i una empresa valenciana patenten una màquina reenvasadora de medicaments perillosos

El dispositiu garanteix la seguretat de la persona que manipula els fàrmacs i protegeix el medi ambient

El Servei de Farmàcia de l’Hospital Universitari Doctor Peset, la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (Fisabio) i l’empresa valenciana Hospifar S.L., han desenvolupat i patentat un innovador dispositiu per a la manipulació i reenvasat de medicaments perillosos no estèrils amb total seguretat.

Aquesta màquina incorpora una cabina ventilada que disposa d’un sistema de filtració (prefiltre per a partícules de major grandària i doble filtre HEPA, High Efficiency Particulate Air) que elimina la possibilitat d’evacuar o extraure partícules perilloses a l’exterior que puguen ser inhalades pel personal sanitari i/o contaminar el medi ambient.

Així, l’equip permet aplicar la normativa i recomanacions de l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST) per a la manipulació de medicaments perillosos en els centres hospitalaris, amb màximes garanties de protecció per a les persones i l’entorn.

“Enfront de les cabines de seguretat o les sales blanques que requereixen espais amplis per a la seua instal·lació, la nova màquina és ergonòmica i està dissenyada per a funcionar de forma autònoma, independentment de les especificitats tècniques de l’entorn. La seua portabilitat i seguretat permet col·locar-la en qualsevol superfície de treball”, ha assenyalat Ana Cristina Cercós, farmacèutica de l’Hospital Universitari Doctor Peset i una de les inventores del dispositiu.

De fet, la màquina proporciona un entorn segur de treball on manipular i envasar els medicaments, ofereix una protecció integral (pacient/medicament, manipulador i medi ambient) i optimitza els recursos hospitalaris, ja que no requereix un altre tipus d’inversions.

Es consideren medicaments perillosos aquells que presenten un risc químic per al personal que els manipula, en concret, relacionat amb l’activitat carcinògena, teratogènica, genotòxica i tòxica sobre el procés reproductiu o sobre un òrgan concret a dosis baixes. Entre ells es troben, fonamentalment, els medicaments quimioteràpics.

“Aquests medicaments són envasats pels laboratoris en format multidosis o a granel i és en les farmàcies hospitalàries on hem de reenvasar i dispensar individualitzadament les dosis prescrites a cada pacient. Per a això necessitem manipular els medicaments, fraccionar-los si és necessari i reenvasar-los, garantint en tot el procés un espai segur de treball que evite l’exposició a partícules nocives per inhalació i/o contagi cutani”, ha assegurat Ana Cristina Cercós.

El dispositiu patentat per Fisabio, l’Hospital Universitari Doctor Peset i Hospifar S.L., assegura la contenció del medicament perillós a l’interior de la cabina de la màquina durant la preparació de la dosi (abans del seu envasament). Així mateix, s’ha certificat que el sistema de ventilació i filtració permet que l’aire extret estiga lliure de contaminants i puga ser eliminat en el mateix recinte de l’àrea de treball.

A més, els residus perillosos queden a l’interior del dispositiu, la qual cosa permet un tractament adequat al risc que impliquen. I els materials emprats en la fabricació de la màquina permeten la neteja per arrossegament, la descontaminació, la neutralització i l’aclariment dels possibles contaminants de l’àrea en contacte amb els medicaments perillosos.

La màquina està a punt de ser comercialitzada per Hospifar S.L., una empresa valenciana situada a Paterna i fundada en 1995 que està especialitzada en la fabricació, comercialització i distribució de productes per als sectors de salut. El dispositiu pretén ser una solució econòmica i eficient, sense necessitat de grans requisits tècnics, a la manipulació de medicaments perillosos.

Aquesta invenció ja li va valdre a l’Hospital Universitari Doctor Peset el premi a la Millor Comunicació Operativa en el 63 Congrés Nacional de la Societat Espanyola de Farmàcia Hospitalària (SEFH).

ValenciàEspañol