La Fe inicia un nou projecte per a millorar la diabetis tipus 2

Hospital la Fe

L’Hospital Universitari i Politècnic La Fe ha iniciat el projecte d’innovació Tecniké per a millorar la gestió clínica dels pacients amb diabetis tipus 2.

Aquesta iniciativa es troba emmarcada dins dels objectius de la Unitat de Gestió Clínica de Diabetis del Departament de Salut València La Fe. En concret, per a aquest nou projecte s’estan desenvolupant eines que permeten recolzar la presa de decisions clíniques en pacients diabètics del Departament de Salut València La Fe.

La iniciativa Tecniké consisteix, bàsicament, a utilitzar les dades massives disponibles i les noves tecnologies de BigData per a conéixer millor la malaltia i les necessitats dels pacients. A més, de mesurar resultats clínics, es desenvoluparan models predictius i crearan sistemes d’ajuda a la decisió que permeten als nostres professionals una gestió de la malaltia més proactiva, precisa, predictiva i poblacional que suposarà l’obtenció de millors i més eficients resultats.

El projecte ja ha cobert la seua primera fase en la qual després de la identificació anonimitzada d’una sèrie de pacients diabètics, s’han desenvolupat indicadors de resultats clínics que s’han emprat per a la construcció del quadre de comandaments de maneig de la diabetis per a ús dels i les professionals. Actualment, est aquest quadre de comandaments es troba en fase de desenvolupament.

El quadre de comandament desenvolupat permetrà conéixer la prevalença i incidència de la diabetis mellitus tipus 2, monitorar l’adherència a les intervencions de cura recomanades pels experts per al bon control de la malaltia, conéixer els resultats clínics, les complicacions i el consum de recursos derivat.

Actualment, el projecte es troba en la seua segona fase, en la qual s’inicia l’ús de tècniques estadístiques avançades per a constituir els diferents patrons de comportament dels pacients diabètics, que esperem que permeten identificar el patró que es relacione amb els millors resultats clínics para en la fase final del projecte incorporar aqueixes troballes a sistemes d’ajuda a la decisió clínica per als nostres professionals.

Segons el doctor Bernardo Valdivieso, director de l’Àrea de Planificació de l’Hospital La Fe, aquesta iniciativa té com a beneficis “la millora dels resultats clínics i la possibilitat de poder predir els pacients que podrien empitjorar per a evitar-ho”.

Respecte als i les professionals de la Fe s’aconsegueix “una millor gestió de la malaltia. Al seu torn, permetrà perfilar el o la pacient amb bon o mal control de la seua malaltia de manera que li servisca al professional per a anticipar-se o predir el progrés o les futures complicacions de la mateixa”, ha afegit el doctor Valdivieso.

Dades diabetis en el Departament de Salut València La Fe

La població inclosa en aquesta iniciativa ascendeix a 282.030 pacients anonimitzades corresponents al Departament de Salut València La Fe, d’onze zones de salut. D’aquesta població s’han identificat 24.627 pacients amb diabetis tipus 2.

Amb la diabetis tipus 2, la més comuna, dins d’aquest tipus de malalties relacionades amb l’excés de glucosa, el cos no produeix o no usa bé la insulina. Aquesta és una hormona que ajuda a la glucosa a entrar en les cèl·lules per a donar-los energia necessària per a realitzar les seues funcions. Si no hi ha insulina, o si aquesta no funciona adequadament, hi ha massa glucosa en la sang i amb el temps aquesta circumstància pot causar problemes seriosos en el cor, els renyons i en altres òrgans i sistemes de l’organisme.

Tenen major risc de patir-les si s’està en edat adulta, té obesitat, història familiar de diabetis o no es practica exercici. Segons dades registrades en el quadre de comandaments desenvolupat, la prevalença de la diabetis tipus 2 és de 8,80% en el Departament i destaca la prevalença per a majors de 40 anys que és del 15,16%.

Publicitat