La Fe implanta en el Banc de Sang d’Hematologia un nou programa de Seguretat Transfusional

PublicitatAVL

La secció de Transfusió del Servei d’Hematologia de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe ha desenvolupat un nou programa de Seguretat Transfusional basat en un procés d’identificació electrònica de pacients abans de la transfusió.

El sistema permet identificar amb el mateix codi al pacient i a l’hemoderivat que se li va transfondre. D’esta manera, es contacta en temps real amb la base de dades del servei de transfusió i es comprova si eixa unitat és la que s’ha adjudicat per a eixe pacient. En cas contrari, apareix una alarma en roig que obliga a parar la transfusió. Este procés permet al personal del Banc de Sang controlar, en tot moment, el temps en què transcorre.

PublicitatRovira  

Esta tecnologia d’identificació de pacients permet reduir al màxim el risc d’error en les transfusions. De fet, des de principi d’any no s’ha recollit cap error d’identificació de pacients, amb el que el procediment ha millorat l’atenció del personal i la seguretat del procediment.

La implantació del programa s’ha anat adaptant als mitjans disponibles en les diferents àrees de l’hospital i actualment es transfondran més del 50% dels components sanguinis de l’Hospital La Fe amb este sistema.

Des de la secció de Transfusió del Servei d’Hematologia de l’Hospital La Fe s’hi han transfós, durant 2018, 33.564 components sanguinis dels quals 21.392 van ser concentrats d’hematies, 9.011 de plaquetes i 1.919 de plasma fresc. A més, es van utilitzar 622 unitats gamma-globulina anti-D per a previndre la malaltia hemolítica del nounat.