FEPAC-ASAJA considera inassumible per al sector agrari l’augment del SMI a 950 euros

La Federació Provincial d'Agricultors i Ramaders denuncia una especial afecció a les PIMES del sector.

PublicitatAVL

La Federació Provincial d’Agricultors i Ramaders de Castelló, FEPAC-ASAJA Castelló considera que l’augment del Salari Mínim Interprofessional (SMI) a 950 euros és inassumible per al sector agrari de la província. Així, FEPAC-ASAJA Castelló denuncia una especial afecció d’esta pujada en el camp i la ramaderia provincial, que ja pateix una crisi de rendibilitat degut fonamentalment als elevats costos de producció i als baixos preus en origen.

El president de FEPAC-ASAJA Castelló, José Vicente Guinot, ha explicat que “en menys d’un any el Salari Mínim Interprofessional s’ha augmentat en quasi un 30 per cent. Molts agricultors i ramaders de la nostra província no poden assumir esta pujada, tenint en compte la greu crisi de rendibilitat que estem patint. En pujar l’SMI, es tornen a incrementar els costos de producció de centenars d’agricultors i ramaders castellonencs que es veuen amb serioses dificultats per a seguir amb la seua activitat en el nostre camp”.

PublicitatRovira  

És per això que FEPAC-ASAJA considera que este augment resulta inassumible per si mateix i més encara si es té en compte el que implica en termes de costos laborals totals. I és que a esta nova pujada del SMI cal afegir-li l’important creixement encadenat de les cotitzacions a la Seguretat Social (quota empresarial) de dos anys consecutius. Les PIMES agràries, generadores de riquesa i d’ocupació a la nostra província, no podran assumir este nou increment màximament quan no poden repercutir sobre els preus dels productes l’augment de costos (per la dura competència existent amb productes de tercers països….), alguna cosa que posa en risc no sols la rendibilitat de les explotacions, sinó fins i tot la seua pròpia supervivència.

En eixe sentit, Guinot ha assenyalat que “des de FEPAC-ASAJA Castelló demanem al Govern mecanismes interns de suport, siga en forma de bonificacions en les quotes de Seguretat Social o d’incentius fiscals lligats a l’ocupació agrària, per a contrarestar esta nova pujada”.

I és que tal com ja va quedar demostrat l’any 2019 amb anterior pujada del SMI, es destruirà ocupació, es reduiran les contractacions i fins i tot no pot descartar-se que comencen a abandonar-se aquells cultius que són més intensius en mà d’obra, i que per tant són els més estratègics per al nostre país. A més, tal com ja manifestara el Secretari d’Estat de Seguretat Social l’any passat, es produirà un descens d’hores de treball declarades el que farà que es reduïsca així l’activitat agrària.

Afecció al sector agrari de tota Espanya

Les regions més perjudicades, en el nostre sector, per esta pujada són Andalusia, Extremadura, Canàries, Castella-la Manxa, Regió de Múrcia, Comunitat Valenciana, Castella i Lleó, Aragó i Catalunya. Afectarà uns 220.000 treballadors agraris que estan en les bases mínimes i nivells retributius més baixos, als més joves i als menys qualificats. En este sentit, cal recordar que, segons les mateixes dades de la Seguretat Social, la pujada del passat any va provocar una destrucció de 50.000 llocs de treball sent el sector agrari el més afectat perquè van eixir del sistema especial agrari 33.400 treballadors.