domingo, 14 abril 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

FGV investiga l’entrada il·legal de dos youtubers en les instal·lacions subterrànies de la T2

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha obert una investigació respecte a l’última entrada il·legal coneguda a les instal·lacions de la T2 de València, detectada després de fer-la pública els seus protagonistes en xarxes socials. L’empresa està valorant si s’han produït danys en les instal·lacions, i completada aquesta avaluació, es presentarà la corresponent denúncia, el tràmit de la qual arribarà fins a les últimes conseqüències.

Segons les dades que disposa FGV, l’entrada il·legal en la T2 es va produir superant una porta barrada de considerable altura, amb l’enorme risc que això comporta. Des de FGV es considera que la irrupció de persones alienes a la mateixa empresa o adjudicatàries de la seguretat i el manteniment de la T2, és un acte reprovable i irresponsable per part dels qui han envaït un espai tancat i amb accessos prohibits a la circulació de persones i de vehicles qualsevol que siga la seua naturalesa, i que comporta un clar risc per als seus protagonistes.

Les obres de la T2 van ser abandonades per l’anterior Consell en 2011 i comprenen un itinerari que té l’origen al carrer d’Alacant i continua a través d’un túnel fins a Germans Maristes. D’allí, l’itinerari en superfície arriba fins a Natzaret. Les instal·lacions, al costat de les competències ferroviàries foren traspassades l’any passat a FGV.

Les gestions del nou Consell presidit per Ximo Puig han permés desbloquejar el projecte, amb una inversió de 50 milions d’euros, dels quals 20 corresponen a fons europeus. Aquesta iniciativa permetrà escometre les obres de la futura línia entre el carrer d’Alacant i la Ciutat de les Arts i les Ciències, amb una perspectiva d’execució fins a 2023 en aquesta fase.

FGV va iniciar fa setmanes els treballs de manteniment i conservació de la línia T2 de València. El pressupost d’aquestes actuacions supera els 847.000 euros i comprén les dues properes anualitats.

Les actuacions de manteniment s’han adjudicat per part de FGV per un període dos anys i inclouen treballs en sòls, obertures, desnivells i baranes; envans, finestres, etc.; vies de circulació; portes; desnivells, escales de tota de classe i sortides d’evacuació; protecció contra incendis i de les instal·lacions elèctriques; neteja; condicions ambientals i il·luminació.

L’empresa adjudicatària, sota la supervisió de FGV, realitzarà també els projectes d’adequació i de legalització d’instal·lacions, d’acord amb la legislació vigent. Aquestes intervencions inclouen els projectes d’adequació de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió; evacuació d’aigües pluvials del túnel; i monitoratge i vigilància, a través d’un sistema de telecomandament.

Últimas noticias

Contenido relacionado