La finestreta única, una nova eina de la Diputació de Castelló per a facilitar les gestions

La Diputació implanta la finestreta única per a agilitar i facilitar les seues relacions amb els ciutadans i les empreses, i simplificar la tramitació burocràtica amb l'administració electrònica.

La Diputació de Castelló treballa en la implantació d’eines d’Administració Electrònica, d’acord a la seua aposta per la innovació pública per a millorar les relacions, tant amb els ciutadans com amb els seus proveïdors, agilitant al màxim aquests procediments i estalviant costos en mitjans materials i sobretot en temps. Així, l’última novetat, ha sigut la implantació de la finestreta única.

El diputat d’Innovació, Luis Martínez, ha explicat que “gràcies a la implantació d’eines d’Administració Electrònica, com per exemple la finestreta única, tant les empreses com qualsevol castellonenc poden aprofitar tots els avantatges, que les noves tecnologies i Internet suposen en el marc de la seua relació amb la Diputació: estalvi de temps, de desplaçaments, de documents, doncs molts ja estan en el sistema i no han d’imprimir-los ni portar-los físicament, entre altres qüestions”.

Així, entre els avantatges d’aquesta nova eina, a través de la qual se centralitza tota la documentació que maneja la Diputació, al ciutadà i a les empreses se’ls estalvia temps i costos relacionats amb desplaçaments. A més, cal tenir en compte la flexibilitat d’horaris, ja que les oficines virtuals o seus electròniques estan obertes 24 hores els 365 dies de l’any i són accessibles des de qualsevol lloc.

Immediatesa, atés que els tràmits es poden realitzar en breu espai de temps. Major simplicitat, ja que l’ús de l’administració electrònica evita aportar documentació, que ja obra en poder de l’Administració. Reducció de les càrregues administratives, a través de la millora dels procediments burocràtics.

Cal recordar, que la seu electrònica de la Diputació està activa per a qualsevol ciutadà en http://dipcas.sedelectronica.es/info.0 i ja en el seu interior, depenent del tipus de relació amb l’Administració (com a ciutadà, Ajuntament o empresa), hi ha actius tot un seguit de serveis per a facilitar qualsevol tramitació amb el mínim d’esforç per part de l’interessat.

CatalanSpanish