Generalitat destina 3 milions d’euros per al foment de la pesca i l’aqüicultura sostenibles

La convocatòria contempla la renovació d'estes partides econòmiques anuals fins a 2022

La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ha publicat al DOGV, que es pot consultar en el següent enllaç http://bit.ly/2LvBanF, la convocatòria d’ajudes econòmiques per al foment de la pesca i l’aqüicultura sostenibles. Les mateixes compten amb un pressupost de 3 milions d’euros finançats pel Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) i la Generalitat.

Estes subvencions busquen reduir l’impacte de la pesca en el medi marí, la protecció d’espècies naturals, servir d’ajuda inicial per a nous pescadors, fomentar l’eficiència energètica, frenar el canvi climàtic, diversificar i crear noves formes d’ingressos en este àmbit, promoure millores en les infraestructures i millorar la seguretat dels pescadors, entre altres aspectes.

Precisament, les partides que compten amb un major pressupost són les destinades a la millora de les dotacions i a garantir la protecció dels treballadors en els ports pesquers, llocs de desembarcament, llotges i ancoratges, amb 1,3 milions d’euros. De la mateixa manera, les destinades a salut i seguretat i eficiència energètica compten amb més de 300.000 euros cada una.

La convocatòria també reserva noves partides econòmiques per als pròxims anys. D’esta manera, es preveu una subvenció de 650.000 euros per a 2019, de 550.000 euros per a 2020 i de 450.000 per a 2021 i 2022.

Els interessats poden presentar les seues sol·licituds, així com tota la documentació necessària, en els registres dels òrgans administratius corresponents o a través de la seu electrònica de la Generalitat.

Publicitat