Foment licita les obres de rehabilitació del ferm del BY-pass nord de València per 8,32 milions d’euros

En el tram d'11 km de longitud, es millorarà la qualitat de rodadora i l'adherència

El Ministeri de Foment, segons anuncia hui el BOE, ha licitat un contracte d’obres de  “Rehabilitació superficial del ferm de l’Autovia E-15/A-7. Tram p.k. 325,000 al 336,000″, a la província de València.

Les obres abasten el tram del popularment conegut com a “By-pass” de València, entre els enllaços de la A-3 i CV35.

Amb aquesta actuació, el Ministeri de Foment millorarà la seguretat viària i la comoditat de l’usuari (major qualitat de rodadora i adherència), prolongant la vida útil del ferm d’una via que aconsegueix els 100.000 vehicles diaris (amb un 25% de pesats).

Donada la singularitat de la via, intensitat de trànsit pesat i composició del ferm, el projecte contempla l’aplicació, en un tram de l’actuació, d’una mescla bituminosa singularitzada denominada “Stone Mastic Asphalt”, amb alta capacitat antireflectora de fissures; el seguiment i evolució de la mateixa permetrà extrapolar la solució adoptada a altres vies de similars característiques.

Destaca igualment, el plantejament exigit en el projecte perquè, aquestes actuacions, siguen compatibles amb el manteniment del servei prestat a l’usuari.

ValenciàEspañol