Una sentència obliga a Ford a mantindre el crèdit horari sindical en vacances

La Confederació General del Treball del País Valencià i Intersindical Valenciana van interposar una reclamació de conflicte col·lectiu contra Ford amb motiu de la decisió de la multinacional de eliminar el dret a generació d'hores sindicals dels representants sindicals durant els períodes vacacionals

Ford

El Jutjat social núm.12 de València ha dictat sentència amb data de 26 d’octubre en la qual dictamina a favor dels sindicats CGT-PV i STM IV contra la pretensió de la Ford d’eliminar la generació de crèdit horari sindical en el temps de gaudi de vacances.
La multinacional pretenia d’aquesta manera, i així ho ha vingut aplicant des d’agost de 2017, que l’ús de les hores sindicals fóra proporcional a les hores treballades.

La conseqüència era que en període vacacional, l’activitat sindical quedava fortament minvada per l’exigència de Ford: l’ús de crèdit horari sindical del mes d’agost de manera proporcional a les jornades efectivament treballades el convertien en nul de facto.

Els sindicats demandants, a la demanda dels quals s’ha adherit la Secció Sindical de CCOO PV en Ford, després de demostrar “la necessitat d’una permanent activitat sindical en l’empresa derivada del fet que en període de vacances es produeixen reunions amb la Direcció General de Treball, expedients, acomiadaments i sancions, expedients col·lectius de reducció de jornada o de plantilla o modificació de condicions de treball, parts d’accidents de treball, assistència a cursos o conferències internacionals en període vacacional, etc.” han aconseguit trencar amb la dinàmica establida en cada vegada més empreses, arran de dues sentències del Tribunal Suprem (2015 i 2017) que limitaven el crèdit horari sindical. Una reculada quant a defensa efectiva dels interessos col·lectius dels treballadors al qual Ford no ha dubtat a apuntar-se ràpidament.

En conclusió, la decisió judicial, que encara no és ferma, matisa la doctrina imposada pel Suprem i estableix que la limitació de la generació de crèdit horari ve determinada per l’activitat de l’empresa.

Així, “és contrària a dret la decisió de restringir els permisos (notificada per Ford el 21 d’agost de 2017)” i s’obliga a restituir les hores del crèdit horari sindical que no hagen sigut reconegudes des de llavors.

Determina la sentència que el fet que s’assimile al crèdit sindical a un permís retribuït, vinculat a l’activitat laboral, “no priva als representants sindicals d’un vertader crèdit horari com a dret que es podrà exercir íntegrament, les quaranta hores al mes”, sempre que es tinga previst treballar quaranta hores en aquest mes en una setmana o diversos dies.

La CGT-PV es felicita del sentit de la sentència social i celebra que la matisació i adaptació de les sentències del Suprem es traduïsquen a evitar un perjudici a treballadors i treballadores de les empreses vinculades a la multinacional Ford.

Finalment, el sindicat anima que, les organitzacions afectades batallen per restituir drets en el cas que hagen sigut arrabassats per una interpretació restrictiva de la doctrina del Tribunal Suprem.

Publicitat