Francisco Potenciano, nomenat director general del Palau dels Arts

Li correspon la gestió ordinària o administrativa de les activitats de la Fundació, amb subjecció a les directrius emanades del Patronat i de la Comissió Executiva

El fins ara director econòmic del Palau dels Arts Reina Sofia de València, Francisco José Potenciano, ha estat nomenat director general del coliseu valencià, amb efectes a partir del 21 de maig de 2018.

Així ho ha acordat el Patronat de la Fundació Palau dels Arts, segons la resolució publicada aquest dimarts en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

El Patronat, en la seua reunió del 21 de maig, va acordar nomenar a Francisco José Potenciano Moreno com a director general del Palau dels Arts Reina Sofia, a qui li correspon la gestió ordinària o administrativa de les activitats de la Fundació, amb subjecció a les directrius emanades del Patronat i de la Comissió Executiva.

El DOGV dóna publicitat a aquest nomenament, “vist que el contracte s’ha formalitzat adequant-se plenament al que es disposa en l’article 1 del Decret llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de mesures urgents de règim economicofinancer del sector públic empresarial i fundacional”. EFE