domingo, 21 abril 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

FSIE denuncia desigualtats amb la concertada en els programes plurilingües

La Federació de Sindicats Independents d’Ensenyament de la Comunitat valenciana (FSIE-CV), organització majoritària en l’ensenyament privat concertat, ha dirigit en el dia d’avui un escrit a Educació sol·licitant l’inici formal d’una negociació en la Taula de l’Ensenyament Privat que puga conduir a una convocatòria específica per als docents de centres concertats que restituïsca el greuge que suposa la Resolució de 23 de maig de 2017, de la Secretària Autonòmica d’Educació i Recerca per la qual es convoquen estades formatives a Regne Unit i Irlanda per al professorat funcionari valencià.

Segons el parer de FSIE la iniciativa del departament dirigit per Vicent Marzà atresora un indubtable valor formatiu per als docents anomenats a implementar en la seua praxi professional els nous programes plurilingües dinàmics. Millora que en opinió d’aquesta organització és de justícia que s’estenga a tots els docents que presenta els seus serveis en centres sostinguts amb fons públics, tots ells amb obligada i igual subjecció a les exigències del que es disposa en el decret 9/2017, de 27 de gener, del Consell, pel qual s’estableix el model lingüístic educatiu valencià i es regula la seua aplicació en els ensenyaments no universitaris de la Comunitat Valenciana. En aquest punt, FSIE desitja recordar que el tenor literal de la referida norma resa en el seu article 36.2 que “la formació contínua és un dret i un haver de de el professorat i és responsabilitat de l’Administració educativa. La conselleria competent en matèria d’educació garantirà una oferta formativa institucional i afavorirà que tot el professorat accedisca a través de programes que s’ajusten a les necessitats lingüístiques i didàctiques d’aquest model educatiu plurilingüe i a les condicions laborals del professorat”.

L’Organització lamenta, a més, que aquest greuge se sumisca a la privació que des del curs passat pateixen els centres concertats de la Comunitat Valenciana per a poder sol·licitar auxiliars de conversa, consolidant un tractament desigual que palesa una discriminació per a la comunitat educativa – alumnes, famílies, centres i professionals- dels centres de la xarxa privada concertada.

És l’anterior el que condueix a FSIE a cridar a la societat valenciana en general i a la comunitat educativa dels centres concertats de la Comunitat en particular a subscriure el manifest online que arreplegarà signatures en suport d’aquesta reivindicació des del dia 1 al 20 de juny de 2017.

Últimas noticias

Contenido relacionado