Gandia concedeix les ajudes per l’incendi de Marxuquera

L’Ajuntament invertirà 344.000 € en la reforma integral del pont de Monte Pino, molt danyat pel foc i amb deficiències tècniques. Les obres començaran abans que finalitze l’any i duraran 4 mesos.

Publicitat

Els Co-portaveus de Govern: el Vice-Alcalde i regidor d’Urbanisme, Josep Alandete, i el Tinent d’Alcaldessa, José Manuel Prieto, han comparegut hui davant els mitjans de comunicació per tal d’informar dels principals assumptes tractats a la Junta de Govern Local.

Així, destaquen les primeres resolucions favorables de les 61 ajudes complementaries (a les assegurances…) sol·licitades i destinades a pal·liar els danys de l’incendi forestal de Marxuquera (l’estiu de 2018), sobre instal·lacions, bens i infraestructures o d’altres sectors econòmics diferents del forestal (103.603,93 €) i en bens mobles i immobles de persones físiques i jurídiques (102.686,50 €). Fins a un import màxim e 15.000 euros. “A la junta d’aquest matí s’hi ha resolt 27 i en les pròximes sessions s’hi ratificaran la resta. No hi ha hagut cap denegació, només en 2 casos s’ha demanat corregir errades en la documentació presentada”. Prieto ha assegurat que, segons la Intervenció Municipal, en dues setmanes posteriors a la resolució estarien ingressades les quantitats econòmiques corresponents a les ajudes.

PublicitatRovira  

La regidora de Gestió Responsable del Territori, Alícia Izquierdo, informarà pròximament sobre les resolucions que afecten a les ajudes agro-forestals.

Com ja s’ha informat en altres ocasions, el remanent de la quantitat total d’ajudes, que excedeix a les sol·licituds, es destinarà a pal·liar els danys sobre infraestructures públiques. Com ara el pont de Monte Pino. “Anem a reformar-lo completament, perquè a més dels danys té deficiències tècniques. Hi farem un camí de calçada, hi ampliarem les voreres, hi eliminarem els pilars, etc… L’actuació té la seua complexitat tècnica, com ara el pas d’un canal de reg, etc…”, ha explicat Alandete. Les obres tenen un cost de 344.000 € i podrien començar abans de finals d’any, amb una durada de 4 mesos. Mentrestant, s’hi habilitaran dues vies d’accés alternatives i provisionals: per les pistes de tennis antigues i pel pont (s’hi arreglarà la barana també afectada pel foc) del camí de la Bassa dels Peres.

D’altra banda, la Junta de Govern Local també ha informat de la recepció d’una subvenció de 22.681 € per tal de posar en valor les sendes turístiques locals.

PublicitatJuega Limpio Orihuela