El Govern Central bonificarà l’IBI i l’IAE als afectats per l’incendi de Llutxent

L'Ajuntament posarà en marxa aquesta setmana una oficina d'informació i assessorament per facilitar els tràmits als afectats

L’alcaldessa de Gandia, Diana Morant i la vicealcaldessa de la ciutat, Lorena Milvaques, han comparegut aquest matí en roda de premsa per informar que el passat dissabte va ser publicat al Butlletí Oficial de l’Estat el Reial decret llei 2/2019, de 25 de gener, pel qual s’adopten mesures urgents per pal·liar els danys causats per temporals i altres situacions catastròfiques.

Un Reial decret llei on s’inclouen les ajudes que des del Govern Central es posaran en marxa per a les persones afectades per l’incendi forestal declarat el passat 6 d’agost a Llutxent i que va afectar el terme municipal de Gandia.

En total el foc va cremar a 1.210 hectàrees de municipi provocant danys en habitatges, finques agrícoles i vehicles a més de propiciar l’evacuació de prop de 2.500 persones.

“El Ministeri ha complit amb la paraula donada davant la situació d’emergència que es va produir a Gandia” va declarar Diana Morant qui ha afegit que “el mateix dia que es va produir l’afecció als habitatges, es va celebrar un plenari extraordinari on reclamem excepcions fiscals que ara es recullen en aquest document”.

“Agraïm la ferma disposició, la diligència i la responsabilitat del Govern Central per haver complit amb els compromisos adquirits durant la visita del ministre de Foment, José Luís Ábalos“.

Tal com han explicat tant l’alcaldessa com la vice alcaldessa, els serveis municipals estan avaluant el text per conéixer en profunditat fins on arribaran les ajudes. “El que sí que podem afirmar és que durant aquesta setmana es posarà en marxa una oficina d’assessorament i informació als afectats per ajudar a tramitar les ajudes de l’Estat” va declarar Morant.

Durant la roda de premsa s’ha explicat que el Reial decret llei també recull altres catàstrofes que han ocorregut en els últims mesos per la qual cosa ha endarrerit la seua publicació.

Pel que fa a les ajudes, l’article 3 del document concedeix l’exempció de les quotes de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) corresponents a l’exercici en què haja tingut lloc el sinistre, és a dir, el 2018, sinistres ocorreguts segons el que recull l’article 1, que afecten habitatges, establiments industrials, turístics, mercantils, marítim-pesquers i professionals, explotacions agràries i forestals, locals de treball i similars, danyats com a conseqüència directa dels sinistres, quan s’acredite que tant les persones com els béns que s’hi ubiquen han hagut de ser objecte de reallotjament total o parcial en altres habitatges o locals diferents fins a la reparació dels danys soferts, o pèrdues en les produccions agrícoles i ramaderes que constituïsquen sinistres la cobertura no siga possible mitjançant fórmula alguna d’assegurament públic o privat.

També es concedeix una reducció en l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) corresponent a l’exercici 2018 per als sinistres que hagen tingut lloc en 2018, a les indústries de qualsevol naturalesa, establiments mercantils, marítim-pesquers, turístics i professionals els locals de negoci o béns afectats a aquesta activitat que hagen estat danyats com a conseqüència directa dels sinistres, sempre que hagen hagut de ser objecte de reallotjament o s’hagen produït danys que obliguen al tancament temporal de l’activitat.

Aquesta reducció és proporcional al temps transcorregut des del dia en què s’haja produït el cessament de l’activitat fins al seu reinici en condicions de normalitat, ja siga en els mateixos locals, ja siga en altres habilitats a l’efecte, sense perjudici de considerar, quan la gravetat dels danys produïts hi done origen, el supòsit de cessament en l’exercici d’aquella, que té efectes des del dia 31 de desembre de 2017, quan el sinistre haja tingut lloc en 2018.

Tal com ha explicat l’alcaldessa, aquests ajuts es concediran sempre que s’acredite que es va produir el desallotjament per la qual cosa l’Ajuntament serà l’encarregat de facilitar el document que certifique el desallotjament. “Amb aquest paper es demostrarà aquest extrem al qual es podrà afegir la documentació que ja disposen els que es van veure afectats en el seu dia”.

Un altre dels apartats que es contempla és l’afecció a vehicles on s’inclouen tots els costos que s’hagen produït per la tramitació de la baixa o fins i tot l’expedició de la documentació que es va perdre durant l’incendi.

L’article 4, aborda les mesures laborals i de la Seguretat Social, dirigit a totes les activitats econòmiques que s’hagen vist interrompudes després de l’incendi i que hagen provocat suspensions de contracte i reduccions de jornada i els acomiadaments col·lectius que tinguen la seua causa directa en els danys produïts. En aquest cas, l’empresari podrà sol·licitar l’exoneració de les quotes de la Seguretat Social. A més, les empreses o treballadors per compte propi podran demanar la moratòria de fins a un any en el pagament de les cotitzacions de la Seguretat Social.

A més, la Reial-Decret llei contempla que perquè es realitzen obres de reparació dels danys causats, les administracions públiques poden posar en marxa un Pla d’Ocupació específic destinat a donar feina a persones desocupades per a realitzar tasques de reparació i millora a la zona afectada.

“En definitiva, és un Reial-Decret molt complet que ve a satisfer moltes de les necessitats que van posar sobre la taula els afectats i l’administració local. Aquestes mesures se sumen a les ja establides pel Consorci d’Assegurances i a les que haurem de sumar les que posarà en marxa el Consell en breu mitjançant un nou decret” va declarar Morant qui ha finalitzat la seua intervenció afirmant que el govern té previst organitzar un Plenari Extraordinari durant el mes de febrer al Centre Social de Marxuquera on “esperem poder dotar d’una figura jurídica que reconega Marxuqeura com un gran pulmó verd de la ciutat” “Ja s’ha fet molta feina durant tots aquests mesos però ara podrem articular tot per treballar d’una manera més contundent, amb certeses i mesures concretes”.

Per la seua banda, Lorena Milvaques ha declarat que “aquest Reial-Decret llei és la clara demostració del compromís que vam adquirir les administracions públiques des del minut un de l’incendi. Han estat cinc mesos de treball conjunt per tal de complementar les ajudes als afectats” “Ara hem de seguir dirigint tots aquests ajuts i intervindre davant les diferents administracions perquè els afectats recuperen com més aviat la total normalitat. Ja hi ha molta documentació preparada i per això està l’administració local, per ajudar en tot el que ens siga possible”.

La vicealcaldessa, també ha destacat el treball realitzat mitjançant el projecte Marxuquera Verda on s’han incorporat a tots aquells voluntaris que han sol·licitat prestar ajuda per pal·liar els efectes de l’incendi al qual caldrà afegir el Pla d’Ocupació “perquè les persones que no tenen feina puguen col·laborar en totes les mesures que siguen necessàries”.

ValenciàEspañol