El General de València, primer hospital d’Espanya acreditat per a electroforesi de camp polsat

Estos assajos són una ferramenta fonamental per a l'estudi epidemiològic de les infeccions adquirides durant l'hospitalització dels pacients,

PublicitatAVL

L’Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC) ha concedit a l’Hospital General Universitari de València la primera acreditació a Espanya conforme a la norma internacional ‘UNE-EN ISO 15189’ per a la tècnica d’electroforesi de camp polsat en l’àmbit hospitalari, essencial per a l’estudi epidemiològic de les infeccions nosocomials.

Estos assajos són una ferramenta fonamental per a l’estudi epidemiològic de les infeccions adquirides durant l’hospitalització dels pacients, destaca ENAC en un comunicat.

PublicitatRovira  

En concret, l’electroforesi de camp polsat (PFGE) és la tècnica ‘gold standard’ per a la subtipificació d’aïllaments bacterians en el camp de l’epidemiologia molecular i la investigació d’infeccions nosocomials, gràcies al seu elevat poder de discriminació.

Esta tècnica permet conéixer la clonalitat entre aïllats, descobrir l’origen, les rutes i l’abast de la transmissió d’infeccions, ja que analitzen una gran part del cromosoma bacterià. Els seus resultats també permeten estudiar l’epidemiologia de clons multiresistents en els hospitals.

El General de València ha apostat per l’acreditació d’este assaig per al bacteri Klebsiella pneumoniae, un dels patògens causants d’infecció intrahospitalària més comuns, que es caracteritzen per la seua facilitat i rapidesa per a transmetre’s entre pacients i la seua capacitat per a sobreviure en l’ambient hospitalari, afavorint la producció de brots, principalment en àrees d’alt risc com les unitats de vigilància intensiva i reanimació.

L’acreditació conforme a la norma ‘UNE-EN-ISO 15189’ és la ferramenta internacionalment acceptada per a demostrar la fiabilitat dels informes emesos. Per açò, el centre valencià es va centrar a aconseguir-la per a la tècnica empleada en el control de brots o epidèmies produïdes per bacteris multiresistents, com ha explicat la doctora Concepción Gimeno, cap del servici de Microbiologia del Consorci Hospital General Universitari de València.

Un dels beneficiaris d’esta tècnica és el pacient, que rep una assistència sanitària d’alt nivell de qualitat, mentre que el propi hospital pot millorar el problema que suposa l’aparició constant de brots o epidèmies produïts per bacteris multiresistents, principalment en àrees d’alt risc com les unitats de vigilància intensiva i reanimació, com ha detallat la doctora Dolores Ocete, responsable de la qualitat del servici.

Publicitat