Els agricultors valencians estan entre els primers a rebre l’avanç dels Pagaments Directes de la PAC 2018

El Consell abona la bestreta de 30,9 milions, principalment en les línies de pagament bàsic, pagament verd, pagament a joves, i règim de xicotets agricultors

Els agricultors valencians seran dels primers a rebre l’avanç dels Pagaments Directes de la PAC de 2018. La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ha començat a abonar el primer dia de termini la bestreta de 30,9 milions d’euros, corresponent al règim de pagaments directes de la Política Agrícola Comuna (PAC).

Estes ajudes europees beneficiaran a uns 39.000 agricultors i ramaders de la Comunitat Valenciana, la qual cosa significa quasi el 70% de les sol·licituds. Es tracta principalment de les línies de pagament bàsic, pagament verd, pagament a jóvens, i règim de xicotets agricultors.

Conscients de la importància que té per a la renda dels agricultors i per a afrontar les dificultats i riscos que amenacen la rendibilitat de les seues explotacions, i a pesar de l’escassetat de recursos, la consellera Elena Cebrián ha destacat l’esforç de la Conselleria per a realitzar les transferències a partir del 16 d’octubre, tan prompte com ho permet la reglamentació comunitària.

També ha destacat la complexitat administrativa de l’actual PAC, una qüestió que ha de ser abordada en la reforma actualment en procés de debat i negociació, de manera que siga més comprensible per a agricultors i la ciutadania en general, més fàcil de gestionar per a les administracions i d’acord amb la importància de l’agricultura en la producció d’aliments per a la societat.

Estos ingressos s’efectuen en els comptes dels titulars de les explotacions els expedients dels quals estan lliures d’incidències i de situacions administratives que requereixen major atenció. Al llarg de les pròximes setmanes es continuaran efectuant pagaments, però només a partir de l’1 de desembre i per exigències de la UE, podrà abonar-se el “saldo” o percentatge pendent, fins a completar la totalitat del pressupost, pròxim a 100 milions d’euros. El període de pagaments de l’exercici 2018 finalitza el 30 de juny de 2019.

En el centre de la negociació

Els “pagaments directes” constitueixen una partida pressupostària fonamental que centra bona part del debat i negociació de la futura PAC 2021, que en estos moments mantenen els Estats membres, i les comunitats autònomes dins d’Espanya. La Comunitat Valenciana reivindica un pressupost digne que faça possible una política efectiva en favor dels actors que mantenen l’activitat econòmica en el territori rural, i que contribuïen al seu manteniment i preservació.

El total de les superfícies declarades en la Sol·licitud Única de 2018 és de 486.816 hectàrees, de les que 105.377 hectàrees corresponen a cítrics, 61.290 hectàrees a fruits secs, 48.058 hectàrees a oliverar i 40.977 hectàrees a vinya. Altres usos dedicats a l’aprofitament com a pastos ocupen més de 130.000 hectàrees del territori de la Comunitat Valenciana.

Publicitat