88 municipis podran beneficiar-se d’ajudes per 5,4 milions per a millores en camins rurals en 2018

Poden finançar-se totes les actuacions que impliquen una millora permanent de la superestructura en les vies de titularitat municipal

Ajudes camins rurals
Actualitat Valenciana

La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural hi ha disposat la tramitació de les sol·licituds a les ajudes per a les obres de condicionament de camins rurals de l’exercici de 2018. D’esta manera, un total de 88 municipis podran beneficiar-se d’estes subvencions, que compten amb un pressupost de 5,4 milions d’euros per a l’exercici de 2018.

En total, de les 310 sol·licituds presentades, 262 han completat la instrucció de l’expedient necessari, i finalment seran 88 les que podran seguir amb la tramitació. D’estos, 54 corresponen a la província de València, 27 a Castelló i 7 a Alacant. En este procés d’elecció s’ha seguit un orde de preferència de les sol·licituds, d’acord amb les bases reguladores, que tenen en compte la quantitat de població del municipi, les ajudes rebudes en els últims quatre anys, l’accessibilitat directa a les explotacions ramaderes i el coeficient de ruralitat, entre altres aspectes.

El director general d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, Roger Llanes, ha indicat que “les xifres suposen que més d’un 28% de les sol·licituds podran ser ateses després de multiplicar-se per tres els fons disponibles per a les ajudes del present exercici, suposa tres vegades més que l’any passat”.

Llanes ha destacat l’important esforç pressupostari realitzat en este exercici pel Consell per a poder oferir als municipis esta via d’actuació en els camins rurals que és tan necessària. En la convocatòria de 2017, la primera des que en 2009 es van recuperar estes ajudes, es van presentar al voltant de 300 sol·licituds, de les que només van poder ser ateses el 10%.
L’aprovació definitiva de cada una d’estes sol·licituds seleccionades, queda supeditada a la presentació del projecte tècnic de les obres, en el termini màxim de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la publicació d’esta resolució en el DOCV (http://www.dogv.gva.es/datos/2018/08/01/pdf/2018_7594.pdf ).

Poden sol·licitar estes ajudes els municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana que tinguen atribuïdes competències en matèria de construcció, millora i adequació de camins rurals. En concret, són subvencionables totes les obres que signifiquen una millora permanent dels camins rurals, amb ferm asfàltic, formigó o material granular.

Beneficis per al sector agrari
El principal beneficiari d’estes ajudes és el sector agrícola, que podra disposar d’accessos a explotacions agrícoles degudament preparats. També es facilita el pas dels tractors, que requerixen unes vies amb ferms amplis i consistents per a poder transitar.

Les vies agràries aporten un avanç en les condicions de treball dels agricultors i ramaders, al facilitar l’accés a les seues explotacions en millors condicions i en menor temps, amb el que s’augmenta la seguretat viària tant per a les persones com per als vehicles que els transiten. També signifiquen un estalvi en costos de combustible.

Així mateix, la millora dels camins rurals no sols beneficia al sector agrari, sinó que també dinamitza l’entorn rural, ja que permet a la resta de la societat disposar de vies adequades per a accedir al paisatge natural del seu entorn sense perjudicar el medi ambient.
Els camins rurals tenen una importància estratègica a l’hora de millorar la seguretat, la productivitat, la rendibilitat i la competitivitat del sector agrícola i ramader de la Comunitat Valenciana.

Publicitat