Les víctimes de violència de gènere tindran assistència gratuïta de procuradors des del moment en què presenten denúncia

Es tracta d'una mesura sol·licitada pels operadors jurídics que proporciona seguretat i permet agilitar els tràmits a les víctimes

155
Pacte Violencia de Genere
Actualitat Valenciana

La consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Publica, Gabriela Bravo, ha anunciat que les víctimes de violència sobre la dona comptaran amb l’assistència gratuïta de procuradors des del mateix moment en què denuncien. Bravo ha informat sobre esta mesura després de reunir-se amb la Degana del Col·legi de Procuradors de València, Laura Oliver, amb la Junta Directiva del Col·legi i amb diversos representants del Consell autonòmic del Col·legi de Procuradors.

Esta assistència ha sigut sol·licitada de manera insistent per part dels operadors jurídics, ja que proporciona major garantia i seguretat per a la víctima des del primer moment, i permet agilitar els tràmits que es duen a terme durant tot el procés. L’actual legislació contempla l’assistència del procurador a partir de l’obertura del judici oral.

D’esta manera, s’anticipa l’assistència a la víctima i es té el control sobre notificacions i citacions de les resolucions judicials. Es tracta que les víctimes de violència de gènere siguen protegides al màxim i compten amb el major respatler institucional en un moment en el qual es troben especialment indefenses.

La Conselleria i representants del Col·legi de Procuradors incorporaran estes noves actuacions al Decret 17/2017 d’assistència Jurídica Gratuïta. D’esta manera, la Comunitat Valenciana serà pionera a reconéixer per normativa la designació de procurador per a les víctimes de violència sobre la dona des de l’inici del procés.

Formació especialitzada

D’altra banda, la reunió ha servit per a abordar la necessitat de formació especialitzada per al col·lectiu dels procuradors. Tal com es preveu en el Pacte d’Estat sobre Violència de Gènere és necessari que les comunitats autònomes doten de partides pressupostàries, recursos i accions materials que garantisquen la formació de professionals en violència sobre la dona especialitzats en la matèria. Per a això, en els pròxims mesos la Conselleria de Justícia i l’òrgan representatiu dels procuradors signaran un conveni que recollirà les actuacions formatives d’este col·lectiu.