Entra en vigor el decret d’Igualtat que regula i amplia la condició de família monoparental

La Conselleria estima en 1,5 milions d'euros els beneficis als quals tindran accés les famílies reconegudes amb el nou decret

El decret del Consell que regula i amplia la condició de família monoparental a noves situacions i millora el procediment d’emissió i renovació del títol de família monoparental en la Comunitat Valenciana ha entrat en vigor este dilluns.

La finalitat del decret és regular els requisits per al reconeixement de la condició de família monoparental o en situació de monoparentalitat i actualitzar les definicions, adaptant-se a la realitat social actual.

Així, entre les seues millores i novetats, destaquen la consideració de família monoparental de categoria especial a partir de dos fills, quan abans havien de ser almenys tres i l’ampliació, sense renovació per estudis, dels 21 als 26 anys.

La Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives estima en 1.500.000 euros els beneficis als quals tindran accés les famílies que seran reconegudes amb el nou text i que fins hui no tenien este dret, perquè el decret anterior no les contemplava.

Amb el nou decret, se separa en dos grans grups les unitats familiars; d’una banda, les famílies monoparentals en les quals només hi ha una persona progenitora, siga com siga la raó, és a dir, d’origen, per mort o desaparició o pèrdua de la pàtria potestat d’una de les persones progenitores.

D’altra banda, les unitats familiars en situació de monoparentalitat en les quals hi ha filles i fills amb dues persones progenitores la guarda de les quals i custòdia és exclusiva d’una persona progenitora, o hi ha una absència temporal forçada d’una de les persones progenitores, o una situació de gran dependència; i a més una situació econòmica de vulnerabilitat.

Així mateix, estaran dins d’esta última categoria aquelles famílies formades per les dones que han sigut víctima de violència de gènere i les seues filles i fills.

Igualment, amb esta normativa es facilita l’accés als beneficis, ja que es millora la tramitació perquè el procediment d’emissió i renovació del títol de família monoparental serà el mateix en tots dos casos, a més de poder-se realitzar de forma electrònica.

Paral·lelament, l’ampliació de la protecció també es realitza en la consideració de categoria de família especial, de norma general, que passa de tres a dos fills/as, o amb solo un fill o filla, en els casos, de diversitat funcional o exclusió social.

Este decret continua en la línia del Govern valencià de suport a les famílies i de reconeixement de la diversitat familiar amb l’objectiu de combatre la transmissió generacional de l’empobriment i la seua feminització.

Les famílies monoparentals són una de les estructures familiars que més s’han estés al llarg dels últims anys i que, alhora, més requereixen suport i protecció per part dels poders públics, a causa de la seua vulnerabilitat, especialment en el cas de les encapçalades per dones, que són la majoria.

Este fet ho recull l’informe sobre l’Estat de la Pobresa 2017 de la Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa i l’Exclusió Social, assenyalant que les famílies monoparentals tenen uns nivells de pobresa o d’exclusió social molt per damunt de la mitjana de la resta de tipus de famílies.

Publicitat