EVha aprova el 4t Pla de Lloguer Assequible, que ajusta l’arrendament dels habitatges a la situació socioeconòmica de cada família

El Consell també recolza l'increment en 2019 per al manteniment, reparació i adequació d'habitatges del parc propi d'EVha per a lloguer assequible

El Consell de Direcció de l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVha), dependent de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, ha aprovat el 4t Pla de Lloguer Assequible. La consellera d’Habitatge, María José Salvador, ha presidit el Consell de Direcció, en el qual ha estat acompanyada per la directora general d’EVha, Laura Soto.

L’aprovació del 4a Pla de Lloguer Assequible suposa la reducció dels lloguers dels habitatges propietat d’EVha en funció de les circumstàncies econòmiques de les famílies, estudiant cas per cas. Aquesta reducció es basa en funció dels ingressos de la unitat familiar, nombres de membres i la zona geogràfica de l’habitatge. El termini d’aquest nou pla finalitzarà el 30 de juny de 2020.

El Consell també ha ampliat un any més la reducció del 15% que s’està aplicant en els lloguers de més de 400 habitatges propis d’EVha, amb l’objectiu d’adaptar-les a la situació actual del mercat immobiliari.

Lloguer de locals
Altre dels punts aprovats ha sigut el segon plec de condicions per a l’arrendament de locals propietat d’EVha a entitats sense ànim de lucre i que contempla importants bonificacions de renda.

El novembre de 2017, el Consell d’EVha aprovava les condicions d’un primer plec que posava a disposició 13 locals en diferents municipis de la Comunitat.

Ara, en aquest segon plec, s’oferiran una dotzena de locals distribuïts en diversos municipis del territori valencià i s’amplia el període de carència de sis a dotze mesos, facilitant així el condicionament dels immobles per a la posada en marxa de l’activitat prevista. Respecte a les bonificacions, fins als cinc primers anys serà d’un 70%, a partir del cinqué s’aplicarà un 30% i a partir del dècim, no hi haurà bonificació.

D’aquesta manera, la Generalitat dóna suport a l’activitat que desenvolupen les associacions sense ànim de lucre mitjançant el lloguer dels seus locals amb condicions molt més avantatjoses i assequibles.

Increment del pressupost
D’altra banda, el Consell ha donat suport a un increment pressupostari de les partides per a 2019 destinades al manteniment, reparació i adequació d’habitatges del parc propi d’EVha per a lloguer assequible, per un import d’1.000.000 euros, i per a la reparació d’ascensors dels grups d’habitatge del parc públic de la Generalitat, per valor de 250.000 euros.

Finalment, el Consell ha donat suport a la proposta perquè EVha inicie el procediment per a l’alienació en règim de dret de superfície de dues parcel·les (M11/B i M15) del Parc Logístic de València (PLV) per a ús logístic.

En l’actualitat, EVha ostenta la titularitat d’aquestes parcel·les que, segons les normes urbanístiques aplicables, el seu ús dominant és terciari, però és compatible amb l’industrial destinat a l’activitat logística.

Amb això, es donaria resposta a l’increment de demanda en els últims anys per part d’empreses del sector logístic de parcel·les del PLV de grandària mitjana i gran.

ValenciàEspañol