Gloria Parra renuncia com a regidora de l’Ajuntament de Sagunt

La seua activitat laboral feia incompatible seguir amb les seues activitats en el consistori.

AVL

Gloria Parra ha renunciat a la seua condició de regidora. Ahir a la vesprada, de manera telemàtica, es va adonar de la renúncia al càrrec en un Ple extraordinari i urgent.

Segons el que es preveu en el Reglament Orgànic Municipal i en la instrucció de la Junta Electoral Central sobre substitució de càrrecs representatius locals, quan es presenta un escrit de renúncia d’un regidor, el Ple de l’Ajuntament ha de prendre coneixement de la renúncia i remetre la certificació de l’acord adoptat a la Junta Electoral de Zona durant el període de mandat de la mateixa i a la Junta Electoral Central una vegada conclòs el mandat d’aquella.

- Advertisement -
CatalanSpanish