Godella executa distintes obres per valor de quasi 700.000 € amb fons de Diputació

El grup de govern de l’Ajuntament de Godella ha començat el mandat afrontant algunes de les inversions i obres que s’havien quedat pendents en el mandat anterior.

El grup de govern de l’Ajuntament de Godella ha començat el mandat afrontant algunes de les inversions i obres que s’havien quedat pendents en el mandat anterior. «És el cas de distintes actuacions que havien d’executar-se amb càrrec a de fons com els antics PPOS (Pla Provincial d’Obres i Serveis) -ara SOM- o les IFS (Inversions Financerament Sostenibles), totes dos ajudes prevenients de la Diputació», ha explicat el regidor d’Obres, Fernando Oliveros.

Durant els darrers mesos -els primers d’esta nova etapa política- han finalitzat obres com les d’asfaltat d’alguns carrers o la reforma i manteniment d’alguns edificis municipals.
Pel que fa a les IFS de 2018, s’han fet servir, entre d’altres coses, per reparar els camins d’en Ferrís (on s’havien enfonsat els voltants del partidor de la sèquia de reg) i l’entrada del parc de Santa Bàrbara (8.100 €), escometre la segona fase de reparació de goteres en el pavelló (30.000 €) -que haurà de finalitzar abans de l’inici de les competicions esportives-, millorar els parcs i jardins de Dr. Valls, carretera de Rocafort i la Torrera (64.500 €) -que es preveu es faça en setembre-, i reformar l’edifici de Vila Teresita i dotar-lo de nous despatxos per a Serveis Socials, noves aules per a tallers de formació i nou equipament (20.000 €).

En este últim cas, es redistribuiran les dependències per a crear un bany per al personal laboral, una habitació per a la neteja, un magatzem i un nou despatx habilitat per a, almenys, dos llocs de treball. Igualment, també es generarà una nova eixida d’emergència.
Respecte als fons SOM, tant de 2017 com de 2018, s’han aprofitat per reasfaltar el carrer Salzes (90.450 €), reparar les goteres de l’escorxador (50.000 €) i reparar la vorera i el pont del carrer Salzes (38.500 €).

Amb estos mateixos fons de la Diputació, estan pendents d’escometre’s les obres de reasfaltat del carrer Major (124.000 €) i del condicionament de l’entrada principal del parc de la Devesa (162.645 €).

En el primer cas, en el moment d’escriure este article, ja s’havia aprovat el projecte i quedava aprovar el plec de clàusules administratives. La previsió és que les obres comencen el 26 d’agost, un cop ja hagen finalitzat les festes municipals per tal de no dificultar l’entrada al municipi. En qualsevol cas, s’informarà a través de la web municipal i de les xarxes socials de l’Ajuntament i la Policia Local sobre possibles talls del carrer i redirecció del trànsit mentre duren les obres.

En el segon cas, cal recordar que 16.702,54 m² del parc de la Devesa són propietat de l’Ajuntament, després de l’acord expropiatori a què es va arribar amb la Congregació del Sagrat Cor de Jesús. La intenció del grup de govern és, mitjançant estes obres d’adequació de l’entrada al parc, poder obrir-lo al públic el més aviat possible. En este moment, està pendent d’aprovar-se el plec de les clàusules administratives per poder licitar les obres, que hauran de realitzar-se amb una intervenció mínima per respectar al màxim la fisonomia del bosc. L’empresa adjudicatària haurà d’instal·lar una porta d’accés que deu tindre una amplària mínima per a que puga entrar un vehicle d’emergència.

D’altra banda, ha conclòs recentment el reasfaltat del carrer Santa Teresa (47.110 €), amb càrrec al PCV (Pla de Camins i Vials), també de la Diputació de València.

Per últim, amb el projecte presentat i pendent d’aprovació, queda dur a terme la reparació de voreres i guals en distints carrers del municipi (61.900 €). En total, sumant totes estes obres, l’Ajuntament haurà gestionat intervencions per valor de 697.205 €.

ValenciàEspañol