domingo, 23 junio 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Godella ja té Pla d’Igualtat

El ple de l'Ajuntament de Godella del passat mes d'abril va aprovar el seu Pla d'Igualtat Municipal per unanimitat de tots els grups polítics.

El ple de l’Ajuntament de Godella del passat mes d’abril va aprovar el seu Pla d’Igualtat Municipal per unanimitat de tots els grups polítics.

Es tracta d’un document realitzat per l’empresa Felidarity i impulsat per la Regidoria d’Igualtat, que recull les principals línies d’acció en matèria d’igualtat del consistori.

L’objectiu d’este pla es fomenta i potenciar la igualtat real entre dones i homes en tot el municipi de Godella, basada en el respecte, el diàleg, la justícia i l’equitat, i que aqueixa igualtat d’oportunitats siga un eix transversal en tots els seus àmbits. A més servirà com a instrument pràctic i d’utilitat per a actuar sobre les possibles desigualtats i bretxes de gènere que persistisquen en el nostre municipi.

Les actuacions d’este pla s’han elaborat basant-se en els principis d’igualtat de tracte i d’oportunitats, d’igualtat i perspectiva de gènere, d’avaluació de l’impacte de gènere, d’igualtat, de transversalitat, d’apoderament, de participació i de diversitat.

El Pla Municipal d’Igualtat gira entorn de 7 eixos d’actuació, objectius i mesures que abasten diferents àrees, com són la promoció de la igualtat, prevenció de desequilibris per raó de sexe, l’atenció a dones en contextos d’especial vulnerabilitat, la igualtat en l’àmbit laboral, la conciliació de la vida familiar, professional i personal, pressupostos amb perspectiva de gènere, o la violència de gènere.

L’Ajuntament de Godella presentarà al municipi el seu pla una vegada superat l’estat d’alarma.

Últimas noticias

Contenido relacionado