Sagunt es compromet a obrir la gola de Quartell i demana a la Conselleria que siga àgil en tramitar l’obra

El retard de la instal•lació de la turbina en la gola de Quartell va unir ahir per primera vegada a més de cent ecologistes, agricultors, caçadors i empresaris per a mostrar la indignació i malestar amb la Conselleria.

PublicitatAVL

El president del Consell Agrari i delegat de Medi Ambient de l’Ajuntament de Sagunt, Enric Ariño, s’ha compromés que l’Ajuntament òbriga la gola de Quartell sempre que calga com a solució provisional mentre la Conselleria de Medi Ambient tramita l’obra i l’executa. El retard de la instal•lació de la turbina en la gola de Quartell va unir ahir per primera vegada a més de cent ecologistes, agricultors, caçadors i empresaris per a mostrar la indignació i malestar amb la Conselleria.

La gola de Quartell és una zona de marjal i, per tant, s’acumulen les aigües d’escorrentia. “El problema és que la gola de Quartell dóna al mar i es crea un cordó dunar per l’efecte de les ones i evita l’evacuació i això fa que s’inunden els camps i també està afectant a algunes vivendes”, ha recordat el delegat de Medi Ambient.

PublicitatRovira  

Enric Ariño ha afegit que “això es junta amb la problemàtica que hi ha en el camp perquè no hi ha bones collites i té efectes més enllà d’allò purament agrícola, com el mediambiental de l’estancament de les aigües que es van podrint i també l’urbanístic perquè algunes zones són susceptibles d’inundacions perquè tota eixa aigua s’acumula i no pot desaiguar-se.

La solució a este problema passa per instal•lar una turbina en la gola de Quartell que evite les nombroses inundacions. El projecte es va licitar en juliol i havia d’haver-se iniciat després de l’estiu de 2018 i en estos moments les obres encara no han començat. Si les obres no s’han iniciat per al dos de febrer es tornarà a repetir la protesta convocant una concentració per al mateix dia.