El Govern aprova la modificació de la norma nacional per a les ajudes de la UE en el sector de fruites i hortalisses

Les ajudes que regula aquest Reial decret aconsegueixen els 220 milions d'euros a l'any

El Consell de Ministres ha aprovat hui, a proposta del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, la modificació del Reial decret 1179/2018 pel qual es regulen els fons i programes operatius de les organitzacions de productors del sector de fruites i hortalisses, amb l’objectiu de dotar-li de major eficàcia en l’execució dels fons de la Unió Europea.

Es tracta d’una modificació de la norma nacional per la qual es desenvolupen les disposicions relatives a les ajudes de la Unió Europea a través dels programes operatius de les organitzacions de productors del sector de fruites i hortalisses, ajudes que aconsegueixen els 220 milions d’euros a l’any.

PublicitatAVL

Els principals elements d’aquesta modificació del reial decret són els següents:

  • Es desenvolupa una de les mesures incloses en el “Pla de Mesures per al Sector Citrícola” que aquest Ministeri va presentar al sector i a les comunitats autònomes el dia 2 d’abril de 2019, perquè programes operatius contribuïsquen a ajustar l’oferta a la demanda en aquest sector, dirigint les inversions a varietats amb major eixida comercial en el mercat.
  • Responent també al compromís adquirit amb el sector, es concreten els requisits d’aplicació de l’actuació de reposició de fons mutuals en el marc de la mesura de prevenció i gestió de crisi, la qual cosa impulsa la seua utilització.
    Aquests fons constitueixen una mutualitat, prevista en els programes operatius disponibles per a aquest sector, que es dota de manera voluntària amb contribucions financeres dels membres de l’organització de productors. A tal fi, reben una ajuda del 50% per part de la UE.
    Els fons mutuals són una innovadora eina d’estabilització d’ingressos que els agricultors poden incorporar als seus programes operatius. Si així ho decideixen, aquest instrument s’activa
    quan els ingressos de membres de l’organització de productors reduïsquen, almenys, el 20% respecte a la mitjana aritmètica dels últims tres anys, o a la mitjana dels últims cinc, rebent una ajuda que podrà arribar al 70% de la pèrdua dels seus ingressos.
  • S’inclouen modificacions tècniques amb la finalitat d’aclarir el seu contingut i donar major seguretat jurídica.

Tal com estableix la normativa de la Va unir Europea i la nacional, les organitzacions de productors de fruites i hortalisses podran presentar fins al pròxim 15 de setembre de 2019 els nous programes operatius, les seues modificacions i el fons operatiu per a l’any següent, en els quals s’inclouran aquestes novetats.

Esta publicació està disponible en : Valencià