La Guàrdia Civil intervé més de 700 bengales de senyalització marina caducades emmagatzemades il·legalment en un edifici a Oliva

L'Equip de Desactivació d'Explosius de la Guàrdia Civil de València ha extret els elements de senyalització que es trobaven abandonades en els baixos d'un edifici

La Guàrdia Civil de València va tindre coneixement a través d’operaris d’una empresa mentre realitzaven labors d’extracció d’aigua en els baixos de l’edifici en obra, actualment paralitzat, situat en el Camí Vell a Dénia (Oliva), que havien trobat dins de l’aigua algun tipus de carcasses, sense poder precisar de què es tractava.

La patrulla del Lloc de la Guàrdia Civil d’Oliva (V), personada en el lloc, va comprovar que es tractava de bengales i pots fumígens d’ús marítim. Posteriorment, el EDEX de servei es va desplaçar fins a l’esmentat lloc, constatant l’existència de multitud de BENGALES DE SENYALITZACIÓ MARINA, sol·licitant la presència d’una brigada de neteja i l’extracció i/o evacuació de l’aigua que es trobava estancada en els baixos de l’edifici abandonat.

Es va comprovar que els esmentats efectes estaven escampats per tot la superfície interior de l’obra abandonada, es trobaven en molt mal estat de conservació en haver estat submergits en l’aigua. Es va procedeir a l’extracció i retirada de part dels ARTIFICIS D’ÚS MARÍTIM que es trobaven a l’interior.

El Reial decret 989/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament d’articles pirotècnics i cartutxeria, en la Instrucció Tècnica Complementària número 12, regula el tractament de productes destinats a eliminació o inertització, reciclatge o reutilització, en el qual s’estableix que el responsable d’efectuar el tractament establit en l’esmentada ITC i més concretament en el cas d’un ARTICLE PIROTÈCNIC O MATÈRIA REGLAMENTADA CADUCADA, és el posseïdor del producte en el moment de véncer la data de caducitat i per als articles pirotècnics UTILITZATS EN LA MARINA I CADUCAT, el responsable serà el proveïdor (fabricador, importador o distribuïdor) de l’establiment de venda al públic que haja recollit els productes caducats procedents del consumidor final, com a resultat de la venda de productes de reposició dels caducats.

ValenciàEspañol