domingo, 14 abril 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Habitatge convoca les ajudes de rehabilitació d’edificis que subvencionen fins a un 35% de les obres i un 10% addicional

El termini per a la presentació de la sol·licitud d’ambdues línies d’ajudes s’iniciarà a partir del pròxim dilluns, 29 de maig, i finalitzarà el dia 10 de juliol de 2017, inclusivament. El procediment de tramitació serà telemàtic.

La directora general d’Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana, Rebeca Torró, ha explicat que aquestes dues línies d’ajudes “s’emmarquen en l’objectiu de la Generalitat de donar un nou impuls a la rehabilitació d’edificis i habitatges, i a més de millorar la qualitat de vida dels seus usuaris, contribuir a reactivar el sector de la construcció i de les empreses que han sigut molt castigades per la crisi”.

Programa de Foment de la rehabilitació edificaria

En aquest sentit, Torró ha recordat que la subvenció per a rehabilitació serà fins a un 35% de les obres i d’un 10% addicional, que la Generalitat contínua incorporant, com ja va fer per primera vegada en l’anterior convocatòria.

Així, ha afegit, “es podrà subvencionar fins a 2.000 euros per habitatge en obres de conservació com l’estructura i les instal·lacions de l’edifici, i també les façanes o cobertes dels edificis declarats BIC, catalogats o protegits així com per a obres de sostenibilitat que impliquen millorar la qualitat tèrmica i instal·lació d’energia renovable, i de fins a 4.000 euros per habitatge en obres d’accessibilitat per a la instal·lació d’ascensors o rampes adaptades”.

Segons la directora general, la conselleria que dirigeix María José Salvador vol “potenciar els processos de rehabilitació en els àmbits de major vulnerabilitat i contribuir a resoldre problemes d’accessibilitat i eficiència energètica, patologies estructurals o adequació d’instal·lacions de l’edifici”.

Aquestes ajudes poden ser sol·licitades per les comunitats de propietaris, les agrupacions de comunitat de propietaris o els propietaris únics d’edificis d’habitatges. En obres de conservació, tindran preferència les obres en edificis en els quals almenys el 60% dels propietaris tinga ingressos ponderats inferiors a 6,5 vegades el IPREM. També tindran la consideració de beneficiaris les administracions públiques i altres entitats de dret públic que siguen propietàries d’immobles destinades a lloguer d’habitatges.

Poden optar a les ajudes els edificis de residència col·lectiva, construïts abans de 1981, amb almenys el 70% de la seua superfície siga usada com a habitatge i que siga el domicili habitual dels seus propietaris o usuaris. Excepcionalment, s’admetran edificis que, sense complir aquestes condicions, siguen d’habitatges no situats en zones de platja o de segona residència, amb greus danys estructurals o d’un altre tipus identificats en el IEE com de dany alt i d’intervenció urgent. També, quan es tracte d’edificis finalitzats abans del 2000 i que vagen a ser destinats íntegrament al lloguer, durant almenys deu anys a explicar des de la recepció de l’ajuda.

De conservació i millora de la qualitat, sostenibilitat i accessibilitat

Es consideraran actuacions subvencionables de conservació, les obres per a esmenar les deficiències detectades pel IEE sobre fonamentació, estructura, instal·lacions, cobertes, terrats, façanes i melianeres o altres elements comuns. També les que es realitzen en les instal·lacions comunes d’electricitat, lampisteria, gas, sanejament, recollida i separació de residus i telecomunicacions, amb la finalitat d’adaptar-les a la normativa vigent.

Així mateix, es podrà subvencionar la millora de l’envolupant tèrmica de l’edifici per a reduir la seua demanda energètica, la instal·lació de calefacció, refrigeració, producció d’aigua calenta i ventilació per al condicionament tèrmic, o l’increment de l’eficiència energètica dels ja existents. Igualment la instal·lació d’equips d’energies renovables, la millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions comunes i de les instal·lacions que afavorisquen l’estalvi d’aigua.

En matèria d’accessibilitat es podrà demanar ajudes per a la instal·lació o renovació d’ascensors, instal·lació de salva escala o altres dispositius d’accessibilitat, incloent-hi els adaptats a les necessitats de persones amb discapacitat sensorial, senyals lluminosos o sonores que permeten l’orientació en l’ús d’escales i ascensors, i dispositius electrònics de comunicació entre els habitatges i l’exterior.

Suport a la Implantació de l’Informe d’Avaluació d’Edificis

De les ajudes per a la Implantació de l’Informe d’Avaluació d’Edificis, IEE, es podran beneficiar les comunitats de propietaris, agrupacions de comunitats de propietaris o persones propietàries úniques d’edificis de caràcter predominantment residencial, que haguessin registrat el IEE amb posterioritat al 26 de juliol de 2016.

La subvenció màxima serà de 20 euros per cadascuna dels habitatges de les quals conste l’edifici, i de 20 euros per cada 100 metres quadrats de superfície útil de local, sense que en cap cas puga superar-se la quantitat de 500 euros per l’edifici, ni el 50% del cost de l’informe. En la seua concessió es prioritzarà l’antiguitat de l’edifici, el nombre d’habitatges i la qualitat constructiva segons la categoria cadastral.

La Generalitat, de forma addicional a les ajudes que es finançaran pel Ministeri de Foment, concedirà una ajuda màxima de 8 euros per cadascuna dels habitatges de les quals conste l’edifici, i de 8 euros per cada 100 metres quadrats de superfície útil de local, sense que en cap cas puga superar-se la quantitat de 200 euros per l’edifici, ni el 20% del cost de l’Informe.

El IEE és obligatori per als edificis de residència col·lectiva amb una antiguitat superior a 50 anys i els que pretenguen acollir-se a ajudes públiques per a la seua rehabilitació. En aqueix sentit, els edificis que el 28 de juny de 2013 tingueren 50 anys, hauran d’aportar el IEE abans del 28 de juny del 2018 i els que vagen aconseguint l’antiguitat de 50 anys, a partir del 28 de juny de 2013 tindran un termini de 5 anys per a fer l’informe partir de la data en què compleixen 50 anys.

Pressupost

Quant al pressupost, el cas de les ajudes a la rehabilitació, el ministeri aportarà 17.321.838 euros i la Generalitat 2.084.083 euros. Així, el total ascendeix a 19.405.921 euros enfront dels 18.507.371 euros de l’exercici anterior.

En relació al IEE, el pressupost també s’incrementa pel que fa a 2016, ja que s’incorpora, com a novetat, una aportació de la Generalitat de 133.600 euros, que ve a reforçar el pressupost del Ministeri de Foment de 334.000 euros. D’aquesta forma, el pressupost global es xifra en 467.600 euros.

Últimas noticias

Contenido relacionado