El Peset incorpora un ecògraf en les consultes de Pediatria per a valorar en una primera visita bufit cardíac i altres patologies

El Servei de Pediatria de l'Hospital Universitari Doctor Peset ha incorporat un ecògraf d'última generació a les seues consultes externes per a la realització d'ecografies cardíaques i d'articulacions que permet oferir un diagnòstic precís davant qualsevol sospita de forma ràpida i en una primera visita, amb el que desapareixen els temps d'espera per a exploracions complementàries

Tal com ha assenyalat el doctor Manuel Porcar, pediatre de l’Hospital Universitari Doctor Peset, “els principals motius de derivació a la consulta externa de cardiologia pediàtrica, tant des de centres d’atenció primària com des d’urgències de Pediatria, són els bufits cardíacs i els dolors toràcics. Es tracta de símptomes que poden generar gran ansietat en les famílies i, per això, reduir el temps d’incertesa és fonamental”.

Els bufits cardíacs (un soroll addicional produït per les turbulències de la sang en passar per les diferents cavitats del cor o els gots que l’envolten) suposen un important element diagnòstic per a detectar la presència d’un defecte del cor i vigilar el seu curs clínic. Els bufits anomenats innocents o no patològics són els més freqüents. De fet, més de la meitat de la població ho presentarà en un moment determinat de la infància sense que hi haja cap patologia darrere.

“Però hem d’estudiar els bufits perquè en un percentatge baix de casos sí que hi ha un problema cardíac darrere que cal diagnosticar i tractar. Igual passa amb el dolor toràcic en xiquets que, generalment, no és d’origen cardíac. Malgrat això, és important dins del diagnòstic diferencial descartar la causa cardíaca i demostrar que a escala anatòmica i funcional el cor és normal”, ha assegurat el doctor Porcar.

Des de la incorporació de l’ecògraf, al voltant de 100 pacients ja s’han beneficiat del diagnòstic precoç mitjançant aquesta tècnica innòcua, indolora, que no emet radiació i que ofereix una informació molt valuosa de la funció, anatomia i estructura cardíaques.

“Poder realitzar nosaltres mateixos l’ecocardiografía és especialment útil en nounats o lactants, on el risc de cardiopatia és més elevat que en pacients de major edat. Si la prova és normal, generalment no fa falta realitzar més estudis ni controls. Estem davant un cor sa i la família pot estar tranquil·la”, ha explicat el doctor Porcar.

L’ecògraf incorporat al Servei de Pediatria de l’Hospital Universitari Doctor Peset també s’utilitza per a valorar les diferents estructures de les articulacions, així com la presència de sang o líquid inflamatori en el seu interior. Entre ecocardiografies i ecografies articulars s’estima que es realitzaran més de 500 estudis anuals a menors en les consultes externes d’aquest hospital públic valencià.

Publicitat