Igualtat finança 72 projectes per a equipament i adquisició de vehicles adaptats en centres de persones amb diversitat funcional

1,14 milions d'euros destinats a 63 projectes d'inversió en equipament i 8 d'adquisició de vehicles de transport col·lectiu adaptats

VEHICLES ADAPTATS

La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha subvencionat amb un import d’1,14 milions d’euros un total de 72 projectes d’entitats locals i sense ànim de lucre d’inversió en equipament i adquisició de vehicles de transport col·lectiu adaptat de centres d’atenció a persones amb diversitat funcional, quatre més que en l’anterior convocatòria.

Així ho ha anunciat el director general de Diversitat Funcional, Antonio Raya, qui ha explicat que en concret “s’han finançat 63 projectes d’inversió en equipament i 8 per a l’adquisició de vehicles de transport col·lectiu adaptats, tant per a centres d’atenció diürna com d’atenció residencial”.

La resolució d’estes ajudes correspon a l’ordre de la Conselleria d’Igualtat que es convoca anualment per a finançar obres, equipament i adquisició de vehicles adaptats en centres per a persones amb diversitat funcional d’entitats de la Comunitat.

L’objectiu d’estes ajudes, ha assenyalat el director general “és que els centres estiguen en unes adequades condicions d’ús i complisquen amb els criteris d’accessibilitat”.

Raya ha explicat que les sol·licituds per a finançar obres en els centres requereixen un major termini de resolució, per això la Conselleria ha decidit, igual que l’any passat, resoldre en primer lloc les corresponents a equipament i adquisició de vehicles la tramitació administrativa dels quals requereix un menor termini, perquè els centres puguen disposar abans de les subvencions corresponents.

Criteris més transparents i objectius
Respecte als criteris de valoració de les sol·licituds presentades a esta convocatòria, el director general ha destacat com a novetat i a fi d’establir uns criteris més transparents i objectius, que enguany s’ha establit “una graduació més detallada de la puntuació atesa la naturalesa de la despesa i el tipus de centre de destinació”.

A més, la Conselleria d’Igualtat ha contemplat en la resolució d’esta convocatòria, tal com ja va realitzar en anteriors, les clàusules socials a l’hora de valorar les sol·licituds presentades.

Així s’ha tingut en compte, entre altres aspectes, l’experiència de l’entitat i de l’equip humà en matèria específica d’igualtat de gènere, de persones amb diversitat funcional i del seu personal, així com el compromís de l’entitat d’elaborar i implantar un pla d’igualtat.
Amb la valoració d’aquests criteris, ha indicat Raya, es volen introduir millores i donar un major relleu a les clàusules socials, en la línia posada en marxa des de la Conselleria per a afavorir les noves fórmules de gestió socialment responsable.

Publicitat