Igualtat amplia en prop de 200 places l’atenció primerenca per a menuts

La Conselleria ha duplicat en cinc anys el finançament d'esta mena de places, que han passat de 1.476 a les 2.797 actuals

La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha ampliat 193 noves places més en règim de concert social per a centres d’atenció primerenca per a nens i nenes de 0 a 6 anys, que se sumen a les 2.092 places d’esta tipologia concertades a principis d’enguany amb la nova fórmula de la Conselleria.

Es tracta d’una nova adjudicació de places a centres gestionats per entitats d’iniciativa social que des de fa dos anys opten a esta nova modalitat per a la prestació de serveis socials especialitzats en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

D’esta manera i tenint en compte les necessitats d’atenció social, la població que actualment es troba sent atesa i la demanda de places de nova creació en determinades àrees geogràfiques, la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha decidit ampliar la xarxa d’aquesta mena de recurs destinat a la població infantil que presenten dificultats en el seu desenvolupament.

La directora general de Diversitat Funcional i Salut Mental, Elena Albert, ha explicat que “impulsar i ampliar” l’atenció primerenca en la Comunitat Valenciana respon al “compromís del Consell” per millorar i incrementar recursos i serveis basats en la qualitat i la professionalitat que donin resposta a les necessitats que requereix la població infantil amb problemes en el desenvolupament.

En este sentit, Elena Albert ha destacat que la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha incrementat des de 2015 la xarxa de recursos d’atenció primerenca “amb un augment del 89,5% de les places existents”, que ha permés passar de les 1.476 places disponibles en 2015 a les 2.797 actuals.

Per províncies, 1.129 places corresponen a la província d’Alacant que ha tingut un increment respecte a 2015 del 80,35%; la província de Castelló disposa de 435 places actuals enfront de les 115 que tenia en 2015; i, finalment, la província de València compta amb 1.233 places, un increment respecte a 2015 del 67,76%.

Este augment en el nombre de places, ha assenyalat la directora general, ha anat acompanyat d’un major pressupost per part d’Igualtat al llarg d’estos anys, de manera que la partida econòmica assignada al manteniment de centres d’atenció primerenca ha passat de 7,81 milions d’euros en 2015 a 14,62 milions de pressupost en 2020, “que suposa un creixement del 87,32%”.

Cal recordar que l’atenció primerenca és el conjunt d’intervencions dirigides a la població infantil de 0 a 6 anys, a la família i a l’entorn, que tenen com a objectiu donar resposta al més aviat possible i amb caràcter general a les necessitats transitòries o permanents que presenta la població infantil amb trastorns en el seu desenvolupament o amb el risc de patir-los per causes d’origen prenatal, perinatal o postnatal.

Perfil d’atencions

La majoria dels xiquets i xiquetes que acudeixen als centres d’atenció primerenca que integren la xarxa pública de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives cursen el segon cicle d’Educació Infantil i es troben entre edats compreses entre els 4 i els 6 anys.

Així es desprén de l’anàlisi de les dades d’activitat d’estos centres que es realitza des de la direcció general de Diversitat Funcional i Salut Mental, que també demostra que el 68 per cent de la població infantil atés en esta xarxa són xiquets i el 32 per cent xiquetes.

Elena Albert ha assenyalat com a dada a destacar de l’informe que “prop de la meitat” de les atencions realitzades, concretament el 42%, ha estat a nenes i nens que cursen segon cicle d’Educació Infantil, és a dir, “tenen entre 4 i 6 anys”, la qual cosa evidencia que este treball es realitza en la majoria dels casos fins que s’inicia l’etapa d’educació obligatòria.

Així mateix, l’informe reflecteix que, atesa l’escolarització, el segon grup d’atenció serien els nens i nenes de primer cicle d’educació infantil (23%), seguit de població infantil no escolaritzada (21%) i, finalment, amb un percentatge del 13,7% les atencions realitzades a la població infantil que assisteix a guarderies.

CatalanSpanish