Igualtat destina 400.000 euros a fomentar la igualtat i l’associacionisme de dones

Les subvencions estan dirigides a entitats sense ànim de lucre i el termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 24 de gener

Oltra
Mónica Oltra durant la compareixença posterior al ple del Consell | Gabinet de premsa de la Generalitat Valenciana

La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives destina en 2019 un total de 400.000 euros per a promoure la participació i la presència de les dones en condicions igualitàries en tots els àmbits de la societat, visibilitzar-les i potenciar el teixit associatiu de dones.

Així, la Conselleria subvenciona programes d’entitats que fomenten l’equitat entre dones i homes, així com l’associacionisme de dones en la Comunitat Valenciana, mitjançant una convocatòria publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Cal recordar que aquestes ajudes es van convocar per primera vegada l’any 2016 amb una consignació pressupostària de 300.000 euros i, per a 2019, s’ha incrementat un 33,3% i suposen un exemple més del compromís del Consell en la lluita per la igualtat entre homes i dones.

Així mateix, reflecteixen la voluntat de treballar de la mà amb les entitats feministes, per a potenciar un teixit associatiu fort resulta fonamental per a avançar en el camí per a aconseguir una societat igualitària.

Aquestes ajudes van dirigides als programes que fomenten l’associacionisme de dones i la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, amb la finalitat de potenciar i enfortir el teixit associatiu, com a llit per a promoure la seua participació i presència en condicions igualitàries en tots els àmbits de la societat, entre altres.

Poden ser beneficiàries de les subvencions qualsevol associació que acredite que, almenys, el 90% de les persones associades són dones, o aquelles entitats sense ànim de lucre que tinguen entre les seues finalitats la promoció de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

Entre els criteris de valoració de les sol·licituds es tindrà en compte l’antiguitat de l’entitat, la seua especialització, la presència equilibrada de dones en els òrgans de govern de la mateixa i la contractació de dones víctimes de violència de gènere, amb diversitat funcional igual o superior al 33 per cent o en risc d’exclusió.

A més, es tindrà en quanta la possessió d’un certificat o distintiu empresarial en matèria d’igualtat o com a entitat col·laborada en igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

Respecte al projecte objecte de finançament, es tindrà en compte a l’hora de la valoració la qualitat d’aquest, els recursos humans i l’originalitat i viabilitat del projecte.

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 24 de gener i la sol·licitud telemàtica està accessible en la seu electrònica de la Generalitat en la web consultar ací i també en l’enllaç següent: consultar açi.

Publicitat