Igualtat convoca subvencions per a programes de desenvolupament comunitari i de foment del voluntariat per a 2018

La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha avançat la convocatòria d’ajudes, pel procediment de tràmit anticipat, de les subvencions per a l’exercici 2018, concretament dels programes de desenvolupament comunitari i dels de promoció i foment del voluntariat, tots dos de l’àrea d’inclusió social.

Aquestes convocatòries han sigut publicades en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i el termini de presentació de les sol·licituds són d’un mes. El model de sol·licitud està disponible al DOGV i al portal de la Generalitat, accedint a l’apartat Guia prop, Tràmits i servicis.

La Conselleria ha adoptat el procediment de tràmit anticipat per a agilitar, millorar i facilitar la sol·licitud a les entitats municipals i sense ànim de lucre i també per a anticipar els pagaments de les ajudes i dotar a les entitats de major estabilitat.

Respecte a la convocatòria de subvencions per al finançament de programes de desenvolupament comunitari, la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives preveu destinar en 2018 un total de 2.830.000 euros a projectes d’entitats sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana.

L’objectiu d’aquestes ajudes és subvencionar a entitats per a actuacions d’exclusió social i de lluita contra la pobresa, una línia que s’ha millorat en un 15% des de 2015, donant cabuda a la participació de les entitats locals i atenent a la incorporació de més col·lectius, com, per exemple, els que treballen amb persones amb VIH.

Igualtat finança les actuacions en matèria d’acció comunitària de les entitats sense ànim de lucre vinculades i dirigides a les famílies més desfavorides i col·lectius més vulnerables, com a persones sense sostre o transeünts, professionals del sexe, drogodependents i exdrogodependents sense llar, població exreclusa i qualsevol persona o família en risc d’exclusió.

La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives va decidir acabar amb les línies nominatives que concedien aquestes ajudes de forma arbitrària per a substituir-les per una ordre en la qual aquells que ho desitjaren podien presentar-se en igualtat d’oportunitats i en la qual s’ha sol·licitat com a requisit que en tots els projectes sempre hi haguera personal tècnic treballant.

Voluntariat

Quant a la convocatòria de subvencions per al desenvolupament i foment del voluntariat a la Comunitat Valenciana en 2018, la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives dóna un nou impuls amb l’increment d’un 25 per cent d’aquesta partida en els pressupostos de 2018. Açò suposa un increment acumulat del 150 per cent des de 2015, que suposar passar dels 170.000 euros als 400.000 euros previstos per al 2018.

Amb aquesta línia pressupostària, la Conselleria d’Igualtat dóna suport a les accions del voluntariat i recolza el treball de les entitats sense ànim de lucre vinculades al voluntariat que contribueixen a millorar la situació dels col·lectius més vulnerables de la societat.

Concretament, les ajudes van dirigides a les entitats sense ànim de lucre per a impulsar, recolzar i promocionar projectes en les àrees de la sensibilització, formació i intervenció social en matèria de voluntariat social referent a persones amb diversitat funcional intel·lectual, autistes, dependència, formació de personal docent de voluntaris i voluntàries, exclusió social i persones emigrants, formació de voluntaris i voluntàries d’infància protegida i acompanyament de persones majors dependents i en solitud.

CatalanSpanish