Igualtat destina 1,8 milions d’euros a les ajudes per a programes en matèria d’igualtat en la diversitat

L'actual dotació pressupostària suposa un increment del 18 per cent respecte a 2018 i d'un 65,75 per cent sobre 2016

La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives destina en 2019 un total d’1,8 milions d’euros per a subvencionar programes i accions en matèria d’igualtat en la diversitat per a la inclusió del poble gitano, la igualtat de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals (LGTBI), escoles de famílies i promoció de la diversitat familiar, i la igualtat de tracte i no discriminació.

L’actual dotació pressupostària suposa un increment del 18 per cent respecte a 2018 en el qual la Conselleria d’Igualtat va destinar 1.525.000 euros i un 65,75 per cent global sobre 2016 que comptava amb un pressupost d’1.086.000 euros.

Així, ho ha explicat el director general d’Igualtat en la Diversitat, Jose de Lamo, qui ha incidit en el reforç anual consecutiu de totes les línies per a “aprofundir en els valors de la diversitat, la igualtat i la no discriminació”.

De Lamo ha recordat que la Conselleria d’Igualtat va crear en 2016, per primera vegada, una línia de programes per a la igualtat del col·lectiu LGTBI i per a la igualtat de tracte i no discriminació, amb la finalitat de “recolzar i fomentar la igualtat de tracte i no discriminació, el respecte i el reconeixement social de la diversitat sexual, de gènere, familiar, ètnica, cultural, lingüística, religiosa i de creença”.

L’objectiu, ha assegurat és “oferir informació, assessorament i atenció integral a aquest col·lectiu”, així com realitzar accions de “sensibilització, formació i la prevenció de la violència i delictes d’odi, així com l’atenció a les seues víctimes”.

La convocatòria d’ajudes de 2019 destinades a finançar els programes d’entitats, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), es realitza pel procediment de tramitació anticipada, el termini de presentació de sol·licituds finalitza l’11 de febrer i es presentaran exclusivament per via telemàtica que estarà accessible en la seu electrònica de la Generalitat,https://sede.gva.es .

Més finançament per línies

La línia destinada als programes per a la igualtat i la inclusió del poble gitano compta enguany amb un pressupost de 800.000 euros enfront dels 700.000 euros de 2017.

El seu objectiu és donar suport als programes i actuacions dirigides a aconseguir la igualtat i inclusió del poble gitano en tots els àmbits, i especialment en aquells que es consideren prioritaris per a l’Estratègia Valenciana per a la Igualtat i la Inclusió del Poble Gitano.

Les dues línies introduïdes l’any 2016 es tornen a reforçar enguany. Concretament, la de programes per a la igualtat del col·lectiu LGTBI passa de 60.000 en 2016 a 200.000 euros en 2019 i la de programes d’igualtat de tracte i no discriminació augmenta dels 115.000 de 2016 a 250.000 euros enguany.

Reforç també en els programes de famílies

Els programes en l’àmbit de les famílies tenen per objectiu donar suport a les escoles de famílies, especialment aquelles que treballen la parentalitat positiva i la coresponsabilitat familiar, així com accions d’intervenció especialitzada en situació de conflicte; d’altra banda, la defensa i promoció dels diferents tipus de famílies, com les nombroses o les monoparentals.

Així, els programes de defensa i promoció de la diversitat familiar compten amb un finançament enguany per part de la Generalitat de 300.000 euros, mentre que en 2016 va destinar 175.000 euros.

Aquestes ajudes estan dirigides a programes d’entitats sense ànim de lucre que tinguen per objecte la defensa i la promoció dels diferents tipus de famílies, segons la seua estructura i composició, bé siguen nombroses, monoparentals, homoparentals, etc, i la cerca de beneficis per a elles.

A més, per al programa escoles de famílies la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives destina en 2019 un total de 250.000 euros enfront dels 100.000 euros de 2016, amb l’objectiu de donar suport a programes que contribuïsquen a la formació de les famílies en igualtat, així com la parentalitat positiva, la coresponsabilitat i la millora de les relacions intrafamiliars.

Publicitat