Igualtat subvenciona a 80 entitats que fomenten l’equitat entre dones i homes i l’associacionisme

Enguany ha destinat 370.399 euros a les entitats sense ànim de lucre i associacions de dones

La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha destinat 370.399 euros a 80 entitats per al desenvolupament de programes que fomenten l’equitat entre dones i homes, així com l’associacionisme de dones en la Comunitat Valenciana.

El secretari autonòmic d’Igualtat, Alberto Ibáñez, ha explicat que estes ajudes que es van convocar per primera vegada en 2016 són un exemple més del compromís del Consell “en la lluita per la igualtat” entre homes i dones, on es vol treballar de la mà amb les entitats feministes.

En aquesta línia, Ibáñez ha defensat que l’Administració ha d’avançar “de la mà de les entitats, perquè una societat viva ha de ser una societat amb un teixit associatiu fort fonamental per a avançar en el camí per a aconseguir una societat igualitària” que es convertisca en un suport per al Consell en la lluita per a aconseguir la igualtat entre homes i dones.

El secretari autonòmic ha explicat que aquestes ajudes van destinades als programes que fomenten l’associacionisme de dones, amb la finalitat de “potenciar i enfortir el teixit associatiu en aquest col·lectiu, com a llit per a promoure la seua participació i presència en condicions igualitàries en tots els àmbits de la societat”.

A més, de les associacions de dones també poden optar a les subvencions, totes les entitats sense ànim de lucre que tinguen entre les seues finalitats la promoció i el foment de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

En el cas de programes de foment de l’associacionisme femení pot ser beneficiàries qualsevol associació que acredite que compta amb, almenys, el 90% de dones entre els seus membres.

Entre els criteris de valoració de les sol·licituds presentades, per a la concessió de les ajudes s’ha tingut en compte l’antiguitat de l’entitat, la seua especialització, la presència equilibrada de dones en els òrgans de govern de la mateixa i la contractació de dones víctimes de violència de gènere, amb diversitat funcional igual o superior al 33% o en risc d’exclusió.

A més, s’ha valorat la possessió d’un certificat o distintiu empresarial en matèria d’igualtat o com a entitat col·laboradora en igualtat d’oportunitats entre dones i homes.
Respecte al projecte objecte de finançament, s’ha considerat a l’hora de la valoració la qualitat d’aquest, els recursos humans i l’originalitat i viabilitat del projecte.

Publicitat