Igualtat incrementa les dotacions per als projectes de les entitats feministes de Castelló

La línia té un pressupost global de 40.000 euros i les associacions rebran el 100% de l'ajuda en aprovar-se la proposta.

La regidora de Feminisme i LGTBI en l’Ajuntament de Castelló, Verónica Ruiz ha informat de les condicions per accedir a estes ajudes en la reunió amb el Consell d’Igualtat. Les subvencions van dirigides a les entitats feministes que promouen la igualtat entre dones i homes i que porten a terme projectes d’educació i prevenció de la violència de gènere.

“Volem facilitar la tasca d’estes entitats que tant fan per la igualtat a la ciutat de Castelló i per això hem de facilitar-los recursos que els permeten treballa per la sensibilització, l’empoderament i l’autoestima de les dones i la participació social de les dones”, ha explicat Ruiz, per a qui part dels objectius fonamentals dels projectes han de ser treballar per “fomentar les noves masculinitats, les relacions igualitàries i la prevenció de la violència de gènere”.

Com ha informat l’edil en el Consell d’Igualtat, hi ha dos opcions subvencionables i la dotació per a cada projecte ha crescut respecte a l’anterior exercici. En primer lloc, podran optar fins a 10.000 euros (abans 8.000 euros) a projectes compartits entre diverses associacions de la localitat i, en segon lloc, hi ha previstos 30.000 euros (abans tenien un màxim de 22.000 euros) per a projectes desenvolupats individualment per una associació. Les ajudes poden ser compatibles amb altres que també estiguen destinades a un mateix projecte i s’anticiparan al 100% de l’import concebut en ambdós casos. Esta és una millora respecte a l’anterior edició, quan en la segona opció només s’anticipa al 65% de la subvenció.

També s’ha ampliat el període subvencionable, per tal de “compensar el temps en què l’activitat s’ha vist paralitzada o alentida per la pandèmia”, com ha explicat Ruiz. Així, el termini per executar els projectes que es presenten està comprés d’entre l’1 d’abril de 2020 i el 31 d’agost de 2021, mentre que el termini per presentar-se a les subvencions és de 15 dies naturals des de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el BOP.

Per poder accedir a la línia d’ajudes, les entitats han d’estar legalment constituïdes i inscrites en el registre general d’associacions. Així mateix, les associacions deuen estar inscrites en el Registre Municipal d’Associacions Veïnals de l’Ajuntament de Castelló de la Plana. També han de tindre el seu domicili social, o una delegació, en la ciutat de Castelló així com garantir una estructura organitzativa per dur endavant el projecte presentat i fer-ne seguiment. Com a novetat, entre els requisits s’inclou la necessitat de disposar del certificat digital, ja que només es poden presentar projectes a través de la seu electrònica.

Per participar d’estes subvencions, les associacions interessades han de presentar la sol·licitud i el projecte per al que se sol·licita el finançament. A banda, també s’ha de presentar un certificat que justifique les ajudes rebudes des d’altres institucions.

CatalanSpanish