Igualtat forma a docents i entitats socials per integrar la perspectiva de gènere al seu treball

El Servei d'Igualtat d'Oportunitats (SIO) de Castelló, integrat dins de la Regidoria de Feminisme i LGTBI que encapçala Verònica Ruiz, inicia dues formacions adreçades a professorat i a personal d'entitats socials

Facilitar recursos per a l’activitat diària i integrar un punt de vista divers i sensible a la perspectiva de gènere en la pràctica docent i en la gestió social són els objectius que busquen les formacions adreçades a professorat i a personal d’entitats socials organitzades pel Servei d’Igualtat d’Oportunitats (SIO) de Castelló.

Així doncs, este dihous s’ha celebrat la presentació del curs ‘Diversitat Sexual, de Gènere i Família’, una formació que està adreçada als claustres i que consta de quatre mòduls. Mitjançant este curs, el professorat podrà conéixer conceptes bàsics com les sexualitats diverses, la transsexualitat o els binarismes. S’abordaran també l’evolució del concepte de gènere en la societat i la sensibilització davant les diferents realitats d’identitat de gènere. Finalment, els i les assistents aprendran estratègies per a tractar els gèneres i les diversitats sexuals a l’aula.

Pel que fa al curs ‘Incorporació de la Perspectiva de Gènere en els Projectes’, la formació començarà el 2 de desembre i està adreçada a entitats socials. El curs tindrà tres mòduls, en que s’abordaran aspectes com el gènere com a causa de diferents tipus de violència o com afecta la perspectiva de gènere a l’hora de dissenyar, planificar intervenir i avaluar l’efectivitat dels projectes socials.

En la formació també es donaran nocions pràctiques i l’alumnat haurà de preparar una proposta, per a la qual disposarà de tutories telemàtiques personalitzades. A més a més, els treballs es posaran en comú com a exercici de tancament del curs perquè tot l’alumnat puga aprendre de les diferents propostes.

CatalanSpanish