Igualtat augmenta un 114% les indemnitzacions a víctimes de violència masclista

El passat 2017, amb una consignació pressupostària de 100.000 euros, la Conselleria va concedir un total de 166 ajudes del fons d'emergència a la Comunitat Valenciana, 59 d'Alacant, 37 de Castelló i 70 de València.

Igualtat

La Conselleria d’Igualtat ha destinat enguany 1,6 milions d’euros, un 114 % més que el passat any, per tal de finançar ajudes i indemnitzacions a víctimes de violència, previstes en la Llei Integral contra la Violència sobre la Dona de la Comunitat Valenciana.

Segons ha informat la Generalitat en un comunicat, en tres línies pressupostàries, la Conselleria d’Igualtat destina un total d’1.625.000 euros, mentre que el passat exercici es van destinar 760.000 euros.

Rovira  

Durant el passat 2017, el nombre de sol·licituds concedides en les tres línies d’ajudes va sumar 292; en 2016, van anar 326, i 260 les aprovades en 2015.

El major creixement pressupostari es troba en la línia específica per a atendre el dret a la indemnització per causa de mort, com a conseqüència d’una acte de violència sobre la dona, per als fills i filles menors d’edat, o majors d’edat o persones ascendents que depenguen econòmicament de la víctima.

En aquest apartat, la Conselleria ha fixat per a enguany un pressupost de 525.000 euros davant els 60.000 euros de 2017.

Aquest creixement es deu a la incorporació en el pressupost d’una de les mesures que contempla el Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista, l’equiparació de les indemnitzacions a les víctimes de violència masclista amb les quals reben les víctimes del terrorisme.

D’aquesta manera la quantia passa dels 6.000 euros previstos en 2017 a 75.000 euros en 2018.

cal recordar que les quanties previstes per al fons d’emergència, van des dels 200 euros per a cobrir necessitats bàsiques, fins a 6.000 euros per a necessitats d’allotjament i fins a 500 euros per a transport o desplaçaments, així com un màxim de 75.000 euros per a afrontar qualsevol altra necessitat que procure la seguretat i protecció de les víctimes.

En 2017, Igualtat va concedir dues sol·licituds d’indemnització per causa de mort, ambdues a Alacant.

Respecte a la línia específica d’ajudes a les dones víctimes de violència de gènere no empleables, amb ordre de protecció vigent i que acrediten insuficiència de recursos, compte per a enguany amb 850.000 euros enfront dels 600.000 euros en 2017.

En 2017 el nombre de sol·licituds concedides en aquest apartat per part de la Conselleria d’Igualtat va ascendir a 124, de les quals 32 eren d’Alacant, 25 de Castelló i 67 de València.

Així mateix, Igualtat preveu una quantia de 250.000 euros per a ajudes del fons d’emergències contra la violència sobre la dona, constituït per ajudes econòmiques immediates de pagament únic per a les víctimes de violència sobre la dona, amb l’objecte d’atendre les seues necessitats més urgents en casos d’emergència i que es gestiona a través d’entitats col·laboradores.

El passat 2017, amb una consignació pressupostària de 100.000 euros, la Conselleria va concedir un total de 166 ajudes del fons d’emergència a la Comunitat Valenciana, 59 d’Alacant, 37 de Castelló i 70 de València.

Les quanties previstes per al fons d’emergència, van des dels 200 euros per a cobrir necessitats bàsiques, fins a 2.000 euros per a necessitats d’allotjament i fins a 500 euros per a transport o desplaçaments, així com un màxim de 2.000 euros per a afrontar qualsevol altra necessitat que procure la seguretat i protecció de les víctimes.

PublicitatJuega Limpio Orihuela