Igualtat destina 16,4 milions per a subvencionar programes de caràcter social amb càrrec a l’IRPF

El DOGV publica la convocatòria a programes amb finalitats de caràcter social destinats a l'atenció de persones en situació de pobresa i exclusió social o d'especial vulnerabilitat

La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha convocat, en règim de concurrència competitiva, les subvencions de 2018 per a finançar els programes de caràcter social amb càrrec al tram autonòmic de l’assignació tributària del 0,7% de l’impost sobre la renda per a les persones físiques (IRPF) en la Comunitat Valenciana.

El secretari autonòmic d’Inclusió i de l’Agència Valenciana de la Igualtat, Alberto Ibáñez, ha explicat que els 16,4 milions de l’IRPF que l’Estat va assignar a la Comunitat Valenciana, suposen un increment d’un 21,7% per cent respecte als 13,5 milions que va percebre l’any passat, per la qual cosa considera que és un sistema de distribució que avança cap a “l’equitat i la justícia”.

A més, el secretari autonòmic ha valorat l’increment perquè permetrà “garantir la viabilitat dels programes dirigits a la població més vulnerable i desenvolupats per les entitats”.

Ibáñez ha precisat que la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives va consensuar aquest estiu amb les entitats del tercer sector, els criteris del repartiment dels fons, de manera que aquests siguen “objectius, amb una distribució justa i que responguen a les necessitats”.

A més, la Conselleria va acordar les línies de l’any passat i els eixos i col·lectius que incrementen més els fons enguany en la concessió de subvencions a entitats del Tercer Sector amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7% de l’IRPF.

Cal recordar que aquestes subvencions van dirigides les entitats del tercer sector col·laboradores amb les administracions públiques, així com a Cruz Roja Espanyola i a les entitats no governamentals que estiguen legalment constituïdes, sense finalitats de lucre i que tinguen seu, oficina, delegació permanent o domicili social en la Comunitat Valenciana.

Segons ha indicat Ibáñez, la finalitat és finançar programes d’interés general destinats a cobrir les necessitats específiques d’assistència social dirigides a l’atenció de les persones en situació de pobresa i exclusió social o que es troben en altres situacions d’especial vulnerabilitat en la Comunitat Valenciana.

15 eixos de treball

En concret, es finançaran actuacions recollides en 14 eixos amb un import de 14.022.301,90 euros i amb altres 2.411.644,32 euros es finançarà un altre eix de despeses per a obres i inversions.

Segons ha subratllat el secretari autonòmic d’Inclusió, l’augment de fons d’enguany, ha permés incrementar considerablement el crèdit de tots els eixos de treball, i com a conseqüència, “repercuteix en benefici directe sobre les persones i els col·lectius més vulnerables”.

Així, l’eix de treball relatiu a infància i famílies compta amb un import màxim assignat d’1.200.000 euros, el de joves amb 677.301,90 euros, el d’igualtat de gènere i promoció dels drets de les dones amb 700.000 euros, i el de persones majors 1,7 milions d’euros.

Per a l’eix d’actuacions amb persones amb diversitat funcional, l’import assignat és de 2,3 milions d’euros, per al de persones amb drogodependència 340.000 euros, per al de persones amb VIH-Sida 350.000 euros, i per a l’eix de poble gitano 600.000 euros.

L’eix que contempla programes dirigits a l’emergència social i a la inclusió social tenen assignats un import de 2,1 milions d’euros cadascun, i el de persones immigrants 1,2 milions d’euros.

L’eix de treball amb exrecluses compta amb 262.000 euros, mentre que l’eix de treball d’igualtat de tracte, no discriminació i prevenció de delictes d’odi compta amb 125.000 euros i el de voluntariat 367.500 euros.

Quant a l’eix de treball d’obres i inversions, compta amb una consignació de 2.441.644, 32 euros destinats a la terminació de projectes d’inversió finançats en convocatòries anteriors que estiguen pendents de conclusió, així com l’equipament i les obres d’adaptació i rehabilitació dels centres i unitats d’atenció a persones majors i d’atenció a persones amb diversitat funcional.

Les actuacions objecte d’aquestes subvencions deuran o bé realitzar-se en la Comunitat València, o ser programes l’àmbit competencial dels quals corresponga a la Generalitat o el pressupost global dels quals contemple almenys 2.500 euros en programes d’àmbit local, almenys 5.000 en el cas de programes d’àmbit provincial, i almenys 10.000 euros en aquells que siguen d’àmbit de la Comunitat.

Per a l’adjudicació de les subvencions es tindran en compte criteris de valoració de les entitats, com la seua implantació i aplicació territorial, persones associades i afiliades, especialització, qualitat en la gestió, fons propis, subvencions rebudes i finançament privat, recursos humans, participació social i voluntariat.

També, les clàusules socials sobre contractació específica de col·lectius més vulnerables i l’existència de plans per a la igualtat efectiva de dones i homes.

D’altra banda, els criteris de valoració dels programes tindran en compte l’avaluació de les necessitats socials, la seua incidència en la lluita contra la pobresa i l’exclusió social, els col·lectius als qui van dirigits, contingut, qualitat, pressupost, àmbit d’aplicació i experiència en la gestió de programes socials, entre altres.

El termini de presentació de les sol·licituds és de 10 dies hàbils i les sol·licituds es presentaran exclusivament per via telemàtica adjuntant la documentació requerida en la seu electrònica de la Generalitat.

Publicitat