18:03 - lunes, 4 marzo 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Igualtat millorarà la inspecció dels centres d’acolliment

La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha elaborat una nova instrucció per a la supervisió dels centres de residencials de protecció de la infància i l’adolescència i el seguiment de les condicions d’aquests, que inclourà la realització d’entrevistes als xiquets i xiquetes que viuen en ells, amb l’objectiu d’humanitzar en major grau aquest procés.

Així ho ha avançat la vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, qui ha precisat que aquest nou protocol és necessari “per a establir uns criteris homogenis i més humans en la labor de supervisió per part de les direccions territorials” i a més permetrà millorar la qualitat assistencial dels centres i prestar assessorament tècnic quan siga necessari.

Entre els criteris que estableix aquesta instrucció fixa que les visites als centres d’acolliment tindrà una periodicitat semestral, i que en el cas dels centres de protecció específics amb xiquets, xiquetes i adolescents amb problemes de conducta, es reduirà a cada tres mesos.

La vicepresidenta ha assenyalat que l’anterior Govern havia deixat el servei d’inspecció de la Conselleria “reduït a la mínima expressió”, i que en els últims 20 anys s’ha estat incomplint la llei que regula el sistema de serveis socials en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, i que marca que ha d’haver-hi un inspector per cada 250.000 habitants”, la qual cosa impedia fer un seguiment de la gestió i l’estat en el qual es trobaven els diferents centres.

En aquest sentit, ha recordat que els pressupostos de la conselleria per a enguany inclouen el crèdit necessari per a la dotació de deu llocs més en el servei d’acreditació i inspecció de centres i serveis, implantant la plantilla a 20 i complint amb la ràtio establida per llei.

Oltra ha explicat que, d’acord amb la nova instrucció d’infància en les visites, els inspectors a més de centrar-se en les condicions de les instal·lacions, habitabilitat, equipament i mitjans de protecció existents en el centre, realitzaran entrevistes a tots els xiquets, xiquetes i adolescents acollits en els centres residencials i es comprovarà l’existència d’un dossier individual de cada xiquet, xiqueta i adolescent”.

Aquest dossier individual, ha indicat la vicepresidenta, haurà de contenir la documentació administrativa, escolar, sanitària i el pla de protecció i la implantació del Programa d’Intervenció Individualitzat juntament amb els documents previstos per a la seua elaboració.

L’objectiu d’aquesta nova instrucció, ha incidit, és “garantir la millor qualitat en les actuacions que s’ofereixen als xiquets, xiquetes i adolescents i les seues famílies i donar una atenció ràpida i continuada en la seua protecció”.

Atenció continuada

Així mateix, permetrà establir mecanismes àgils i coordinats de transvasament d’informació que asseguren la continuació amb el seguiment, suport i intervenció, “procurant així una atenció continuada dels xiquets, xiquetes i adolescents”.

Mónica Oltra ha afirmat “que el Govern del Botànic té entre les seues prioritats governar per a les persones”, la qual cosa suposa “construir un sistema per al compliment efectiu dels drets socials de la infància i adolescència”, per la qual cosa, ha incidit, la Conselleria fa de la qualitat “una màxima que ha de prevaldre sobre qüestions econòmiques”.

Sobre aquest tema, Oltra ha concretat que la instrucció ha anat acompanyada de diverses mesures en l’àrea de la infància i adolescència i ha citat el canvi en el sistema de finançament dels centres, pel qual s’ha incrementat els diners per als quals eren subvencionats.

Aquest canvi de model, ha explicat, s’ha aprofitat per a equilibrar el sistema de finançament dels centres, la qual cosa implica acabar amb la diferenciació que existia entre els centres subvencionats i els que funcionaven amb concerts, i “igualar-los amb els criteris de qualitat”, que ,al seu judici, han de ser determinants a l’hora de destinar fons als centres.

Així, s’ha aprovat una ordre que estableix criteris objectius per a l’atorgament d’aquestes subvencions, entre els quals es troben la valoració de clàusules socials, com el fet que l’entitat compte amb un pla d’igualtat d’homes i dones i contemple la contractació, temporal o indefinida, de joves que hagueren estat en situació de risc o desemparament durant la seua minoria d’edat.

D’igual manera, s’ha avaluat l’adequació de les activitats a la tipologia del centre i la qualitat del projecte d’actuació presentat, valorant qüestions metodològiques del procés d’intervenció i del contingut del projecte psicosocieducatiu plantejat, com l’existència de projectes de caràcter innovador o aquells que vagen dirigits a col·lectius específics de menors amb major risc.

Últimas noticias

Contenido relacionado