Igualtat modifica el sistema de reconeixement de discapacitat amb un procediment més àgil i segur

El nou model reduirà els terminis per a resoldre dels centres de valoració.

Publicitat

La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha modificat el sistema per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat en l’àmbit de la Comunitat Valenciana amb un procediment més àgil i segur que reduirà els terminis per a resoldre.

Així ho ha anunciat el secretari autonòmic d’Igualtat i Diversitat, Alberto Ibáñez, qui ha assenyalat que, actualment, les persones que tenen en la Comunitat Valenciana un grau de discapacitat igual o superior al 33%, superen les 346.000 persones.

PublicitatRovira  

Ibáñez ha explicat que el canvi realitzat per la Conselleria d’Igualtat “respon a la necessitat d’actualitzar la norma autonòmica de 2001 i adequar-la als canvis normatius i modificacions produïdes en aquest temps”, a pesar que tot el procediment ve establit i regulat per l’Estat.

Administració electrònica

Segons el secretari autonòmic, la principal novetat és que el procediment es dissenya ara “amb els instruments de l’administració electrònica”, de manera que els Centres de Valoració i Orientació de Discapacitat puguen complir i resoldre en el termini establit, “en reduir i facilitar la presentació de documents i la tramitació d’aquests”.

D’aquesta manera, quan ho autoritze el sol·licitant, el personal dels centres de valoració podrà consultar de manera interactiva els documents i informes que ja obren en poder de la pròpia Administració sense que siga necessari exigir als ciutadans i ciutadanes la presentació d’aquests.

Alberto Ibáñez ha explicat que, fins ara, el procediment es venia dilatant, entre altres raons, “per la multiplicació i l’increment de sol·licituds, l’escassetat de recursos humans i materials, i la necessitat de requerir amb freqüència informació i documentació complementària”.

Amb el nou sistema es millora l’accés a la informació sanitària i social per part del personal professional valorador perquè puga emetre el dictamen tècnic facultatiu, a més d’altres mesures com la validesa d’informes de professionals autoritzats i la regulació de l’ús de la signatura electrònica pel personal dels centres de valoració i orientació.

Una altra de les novetats que el secretari autonòmic ha destacat és la possibilitat d’acompanyar un informe social del treballador social municipal, de centre sanitari o sociosanitari o la presentació d’una declaració responsable de factors socials de la persona interessada, per a poder realitzar la valoració dels factors socials complementaris.

No obstant això, i malgrat aquests canvis, es mantindrà l’obligació de cita o reconeixement presencial, quan existisquen dubtes o es requerisca un reconeixement més exhaustiu o específic, com puga ser el de la valoració de mobilitat reduïda o necessitat de concurs de tercera persona.

Segons ha assenyalat el secretari autonòmic, tots aquests canvis i novetats “ja s’han comunicat als treballadors socials i personal adscrit als serveis socials d’atenció primària dels ajuntaments”.

PublicitatJuega Limpio Orihuela