Igualtat obri el termini per a presentar candidatures al Consell Consultiu Trans de la Comunitat Valenciana

El Consell es planteja com un espai d'interlocució permanent, de participació i de seguiment de les polítiques que desenvolupa la llei trans

La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha obert el termini per a presentar candidatures al Consell Consultiu Trans de la Comunitat Valenciana, òrgan de caràcter consultiu en el qual es troben representades les associacions i administracions competents en l’àmbit la llei Trans.

El director general d’Igualtat en la Diversitat, José de Lamo, ha explicat que el termini de presentar candidatures finalitzarà el pròxim 5 de novembre i que estes poden plantejar-se a través del procediment telemàtic de presentació de candidatures, la informació sobre el qual es troba en la web de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

Esta iniciativa està recollida en el decret de desenvolupament de la llei Integral del Reconeixement del Dret a la Identitat i a l’Expressió de Gènere en la Comunitat Valenciana, coneguda com a llei Trans que conté la regulació referida al Consell Consultiu Trans de la Comunitat Valenciana, quant a adscripció i naturalesa, finalitat, funcionament, composició i organigrama.

En este sentit, el decret estableix el procediment per a l’elecció de les vocalies de dita Consell en el qual es regulen, entre altres, tres tipus de vocalies. Les candidatures s’han de presentar en el model normalitzat disponible en la web.

La convocatòria és per a triar les tres vocals relatives a tres persones trans triades per desinsaculació i pertanyents a diferents trams d’edat (menors de 18 anys, entre 18 i 50 anys i majors de 50 anys), així com dues vocals referides a associacions de mares, pares o familiars de persones trans que compten amb seu en la Comunitat Valenciana.

D’igual manera, també es poden presentar les persones que vulguen cobrir una de les quatre vacants que es reserva en el Consell per a aquelles associacions que tinguen entre les seues finalitats la defensa dels interessos de les persones trans amb seu en la Comunitat Valenciana.

El director general d’Igualtat en la Diversitat, José de Lamo, ha indicat que la finalitat del Consell Consultiu Trans és realitzar una avaluació i seguiment de la llei, així com fomentar la cooperació entre l’Administració de la Generalitat, les administracions competents i les associacions que treballen en l’àmbit de la igualtat i la no discriminació de les persones trans.

En esta línia ha assegurat que es tracta “d’un espai d’interlocució permanent, de participació, però sobretot de seguiment de la implementació de les polítiques que desenvolupa la llei Trans”.

Composició del Consell Consultiu
Segons ha assenyalat José de Lamo, estarà presidit per la persona titular de la Conselleria que tinga les competències en matèria LGTBI, i comptarà amb dues vicepresidències, almenys una de les quals haurà d’estar ocupada per una dona.

Així mateix, ha manifestat que la vicepresidència primera correspondrà a la persona trans triada, per majoria simple, entre les persones que no formen part del Consell en representació de les administracions públiques, que seran a més les úniques que puguen votar.

Per la seua part, la vicepresidència segona correspon a la persona titular de la Secretaria Autonòmica amb competències en matèria LGTBI.

A més de les vocalies per a les quals s’obri el termini de presentació de candidatura, el Consell també comptarà amb una persona designada per cadascuna de les conselleries amb competències en sanitat, educació, justícia i administracions públiques, ocupació i seguretat i emergències; i una persona designada per cadascuna de les direccions generals amb competència en LGTBI, igualtat de gènere, i infància i adolescència.

Així mateix hi haurà una persona a proposta de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i dues persones trans en representació dels agents econòmics i socials.

Quant a la durada del mandat de les vocalies serà de tres anys, renovable per un període de la mateixa durada. En el cas que existisquen vocalies que formen part del Consell per raó del seu càrrec, la seua condició de vocal s’ostentarà mentre es mantinguen en el càrrec pel qual van ser designades. Per a cada vocalia es designarà una persona suplent.

La llei Trans
De Lamo ha recordat que la llei trans regula el reconeixement legal del dret a la identitat de gènere de tota persona en un exercici lliure i sense pressions legals o socials i, com a concreció d’aquest reconeixement, garanteix que no li les patològic.

Així mateix, regula els drets de les persones trans  en àmbits tan diversos com l’educatiu, el sanitari, el social o l’administratiu amb la finalitat d’establir un marc normatiu adequat per a garantir el dret d’autodeterminació de gènere de les persones que manifesten una identitat de gènere sentida diferent de l’assignada en el moment del seu naixement.

Publicitat