Incautats més de 1.600 kg de productes pesquers no aptes per al consum a València

S'hi va procedir a la sanció d'una Confraria de Pescadors d'expedició i els vaixells pesquers que van efectuar el lliurament en la llotja.

PublicitatAVL

En el marc de la vigilància de les activitats que pogueren afectar la seguretat alimentària i després de setmanes d’investigacions i seguiments, en el marc de l’operació “CARRANCO” oberta contra el tràfic il·legal d’espècies pesqueres com el Cranc Blau, s’ha procedit a la inspecció d’un establiment dedicat a magatzem de productes per a la restauració on s’ha trobat més d’una tona (1.036 kg) de cranc blau congelat i al voltant de 600 kg de peix i marisc també congelat així com un centre de cria en viu d’invertebrats marins que ha sigut desmantellat.

Esta empresa comprava cranc blau a particulars sense cap requisit sanitari i els emmagatzemava en una cambra de congelació per a la seua posterior distribució i consum en establiment hostalers asiàtics. També usava la cambra de congelació per a emmagatzemar productes que congelava ella mateixa sense els requisits per a la manipulació d’estos aliments i sense estar autoritzada.

PublicitatRovira  

Durant la inspecció també es van advertir dues caixes de sorell (Trachurus trachurus) que després del mesurament reglamentari no arribaven a la talla mínima exigible per a la seua comercialització; per estos fets han sigut sancionats una Confraria de Pescadors d’expedició i els vaixells pesquers que van efectuar el lliurament en llotja.
Tots estos productes (1.640 kg) han sigut declarats no aptes per a consum humà i s’ha disposat la seua destrucció per empresa autoritzada com a subproductes d’origen animal no destinats a consum humà de categoria 2. (SANDACH).

Amb esta actuació s’ha evitat la possible introducció d’este producte en el mercat per al consum humà.

S’han realitzat proves per a conéixer l’estat sanitari dels aliments.

Les inspeccions realitzades per este equip s’han realitzat amb la col·laboració dels inspectors de Salut Pública de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana per ser competents n’està matèria.

Les diligències instruïdes han sigut entregades a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i Conselleria d’Agricultura, desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica de València.

Publicitat