Inspecció de Treball confirma l’absència d’irregularitats en subvencions al germà de Puig

La Inspecció Provincial de Treball ha confirmat l'absència d'irregularitats en la concessió de subvencions vinculades a Francis Puig.

PublicitatAVL

La Inspecció Provincial de Treball i Seguretat Social de València ha confirmat l’absència d’irregularitats en la concessió de subvencions a les empreses Mas Mut i Comunicacions Els Ports, vinculades a Francis Puig, germà del president de la Generalitat, Ximo Puig, així com que no s’han incomplit els requisits establits per al seu reconeixement ni que les ajudes hagen sigut destinades a finalitats diferents dels previstos legalment.

El director territorial de la Inspecció de Treball a la Comunitat Valenciana, Francisco Rogero, subscriu aquestes certificacions, a les quals ha tingut accés Europa Press, en les quals constata que eixa va ser la conclusió de l’actuació inspectora després de l’examen de la documentació continguda en els expedients administratius existents en el Servef i la resta de les comprovacions dutes a terme, amb motiu d’una denúncia presentada al febrer pel PP.

PublicitatRovira  

Així ho certifica en sengles escrits de data d’aquest 5 de novembre davant la sol·licitud d’informació requerida pel director general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral de la Generalitat, Gustavo Gardey, qui ja aquest dilluns va assegurar, com a autoritat autonòmica de la Inspecció de Treball, que no s’havia estès acta d’infracció a aquestes empreses.

L’actuació inspectora a les dos mercantils va concloure “sense que pel funcionari actuant s’haja constatat irregularitats en la concessió de les subvencions examinades per no haver-se comprovat l’existència d’incompliment dels requisits establits per al reconeixement de les mateixes, ni les subvencions han anat destinades a finalitats diferents dels previstos legalment. En conseqüència, no s’han practicat actes d’infracció ni adoptat altres mesurades inspectores”.

Aquestes actuacions responen sengles denúncies presentades pel dirigent del PPCV Juan Carlos Caballero, amb data de 20 de febrer d’enguany davant la Inspecció de Treball, contra Mas Mut Produccions S.L i Comunicacions Els Ports. El passat 2 d’octubre, la Inspecció va comunicar al denunciant “que s’han realitzat les pertinents actuacions de comprovació relatives als possibles incompliments” assenyalats en les denúncies, un comunicació amb registre d’eixida de sis dies després.

En concret, el PPCV denunciava les subvencions rebudes per eixes mercantils a compte del programa Avalem Joves per a la contractació de joves entre el 2016 i el 2018, que ascendeixen a quasi 112.000 euros, que tenien com a condició l’augment net de plantilla i que, segons la informació que afirmaven els ‘populars’ haver recaptat, no s’hauria produït.

Aquest dilluns, en roda de premsa, la diputada del PP Eva Ortiz informava que el passat 2 d’octubre se’ls comunicava que “s’han realitzat les pertinents actuacions de comprovació dels dubtes i els possibles incompliments assenyalats en l’escrit de la denúncia” i afegia que eixa investigació “segueix oberta”.

ACTUACIÓ JA ACABADA

No obstant açò, en els oficis de la Inspecció de Treball se certifica que eixa actuació inspectora ja va finalitzar sense haver constatat irregularitats en la concessió de les subvencions examinades, per la qual cosa no s’han practicat actes d’infracció ni adoptat altres mesures inspectores.

Entres les actuacions realitzades, figura que el 15 de maig es va remetre un ofici a la Conselleria d’Economia per a sol·licitar l’accés als expedients de les empreses per a comprovar el compliment de la normativa autonòmica de la Generalitat d’accions subvencionades, com és la contractació indefinida parcial d’almenys 30 hores setmanes amb la corresponent reducció proporcional de la quantia de l’ajuda i el 22 de maig es va realitzar una visita d’inspecció a la Direcció territorial del Servef a Castelló.

Publicitat