lunes, 15 abril 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Una jutge fa fixa a una interina de l’Ajuntament d’Alacant que portava 13 anys amb plaça temporal

Una empleada pública de l'Ajuntament d'Alacant que, després de superar el procés de selecció, portava 13 anys prestant serveis amb contracte d'interina.

Una empleada pública de l’Ajuntament d’Alacant que, després de superar el procés de selecció, portava 13 anys prestant serveis amb contracte d’interina.

La dona va recórrer la decisió del consistori de rebutjar la seua petició perquè li feren fixa. En el seu escrit, va denunciar el frau de llei en què estava incorrent l’administració conforme a l’Acord marc sobre el treball de duració determinada, celebrat el 18 de març de 1999, que figura en l’annex de la Directiva 1999/70/CE del Consell. Assessorada pel sindicat CGT, considerava que “la solució jurídica aplicable a la seua situació, d’acord amb la citada directiva comunitària i amb la jurisprudència asseguda a este efecte pel TJUE, havia de comportar el reconeixement de la seua condició d’empleat públic fix”.

Després d’analitzar l’expedient, la jutge creu que es tracta d’un “evident abús de la contractació temporal” que infringeix tant la directiva comunitària com la interna. D’una banda, l’empleada portava tretze anys consecutius treballant com a funcionària sense que per contracte es justificara, d’alguna manera, les “necessitats urgents, transitòries o conjunturals” que motivaren la temporalitat. Per un altre, no existia un límit màxim de duració d’esta situació, atés que l’ajuntament havia incomplit la seua obligació de traure a concurs la plaça.

Per tot això, sanciona a l’Ajuntament d’Alacant declarant, com a situació jurídica individualitzada, “el dret de la recurrent al reconeixement de la seua condició d’empleat públic fix i a romandre en el lloc de treball que actualment exerceix amb els mateixos drets i amb subjecció al mateix règim d’estabilitat i inamovilitat que regeix per als funcionaris de carrera comparables, sense adquirir la condició de funcionari de carrera”.

Últimas noticias

Contenido relacionado