16:12 - sábado, 2 diciembre 2023

Información y noticias de la provincia de Valencia

Interior presenta les noves mesures per a reduir l’accidentalitat dels ciclistes.

El Ministre de l’Interior, Juan Ignacio Zoido, ha presidit el Comité de Seguretat viària que la Direcció general Tràfic ha convocat de forma urgent amb l’objectiu d’abordar l’aprovació d’un Pla especial de protecció i seguretat per a vies ciclistes amb la finalitat de reduir l’accidentalitat d’este col·lectiu.

Juan Ignacio Zoido ha expressat “la preocupació que existeix en el Ministeri i en la mateixa DGT per este col·lectiu, d’ací, l’interés i la urgència en la celebració d’este Comité en la qual Tècnics de Tràfic i comandaments de l’Agrupació de Tràfic de la Guàrdia Civil han adoptat una sèrie de mesures que ajuden a reduir la sinistralitat d’estos usuaris vulnerables”.

1.- Pla especial de vigilància amb mitjans aeris i terrestres per a la protecció de ciclistes:

  • Major presència de l’Agrupació de Tràfic de la Guàrdia civil. Per a açò s’incrementarà la vigilància en aquelles vies secundàries sobre les quals es tinga coneixement de major afluència de ciclistes durant els caps de setmana.
  • Augment dels controls d’alcohol i drogues durant el matí dels dissabtes i diumenges en carreteres convencionals. En concret es pretén augmentar en 100.000 els controls d’alcohol i en 30.000 els controls de drogues.
  • Planificació de vols de vigilància amb les aeronaus de les quals disposa la DGT en coordinació amb la ATGC per a la notificació in situ de les infraccions detectades en la carretera.

Perquè esta mesura tinga major efecte es millorarà el coneixement de la mobilitat ciclista:

  • Identificació de les vies interurbanes freqüentades per ciclistes distingint aquelles utilitzades per a la pràctica esportiva d’aquelles en les quals s’intensifica el seu ús en la mobilitat obligada.
  • Integració d’estes vies en el mapa de mobilitat.
  • Foment d’ús de l’aplicació Comobity com a eina per a posar en comú el coneixement de les rutes més freqüentades pels ciclistes. L’App gratuïta de la DGT avisa amb antelació a la resta d’usuaris de la via de la presència de ciclistes en el seu recorregut. Actualment hi ha més de 21.000 usuaris de l’aplicació i s’han donat més de 58.000 avisos.

2.- Una nova campanya de concienciació basada en testimoniatges reals de persones que han patit accidents o dels seus familiars, l’emissió dels quals es produirà abans de l’estiu en mitjans tradicionals, sobretot radie i televisió.
Foment dels panells de missatge variables per a donar a conéixer missatges de conscienciació. Els dissabtes i diumenges al matí, dies més habituals per a la pràctica del ciclisme en carretera, es mostraran en els panells de missatge variable missatges per a recordar al conductor les principals normes respecte als ciclistes (la distància mínima de 1,5 m, poder depassar línia contínua, circular en paral·lel…).

3.- Proposta d’aaluació i intervencions en la infraestructura. Proposta d’experiències pilots per a la posada en pràctica i avaluació de noves mesures innovadores per a la millora de la seguretat dels ciclistes, per a proporcionar un espai segur en els desplaçaments: Senyals intel·ligents, marques de separació de 1,5 m…
Com a exemple de bona pràctica està el projecte pilot – via ciclista de Lanzarote en la qual s’ha establit un Conveni amb el Capítol de Lanzarote per a l’establiment de carrils amb prioritat ciclista i control de la velocitat per a la seua major seguretat.

4.- Anàlisi i estudi de l’accidentalitat de ciclistes. Es realitzarà un estudi en profunditat dels accidents amb víctimes dels últims anys amb ciclistes implicats: principals causes, tipologies, trams d’alta perillositat… i informe de seguiment ràpid sobre els accidents amb víctimes a ciclistes.

5.- A més d’estes mesures s’actuarà sobre els causants de l’accidentalitat, no solament en el cas d’accidents amb ciclistes, sinó amb qualsevol tipus d’usuari.
· Als conductors reincidents amb sancions d’alcohol i drogues (aquells que tinguen 2 o més sancions en un període inferior a dos anys), els Caps Provincials els aplicaran la perduda de vigència del permís per falta d’aptituds psicofísiques i seran remesos a l’autoritat sanitària. Esta figura ja està arreplegada en l’article 36 del Reglament General de Conductors i ja es realitza en casos concrets. La idea és ara tenir un major control sobre este tipus de conductors.

Incoar procediments sancionadors per infracció a la normativa de tràfic quan, havent-hi hagut un accident, l’autoritat judicial decreta l’arxivament d’actuacions en via penal, si hi ha possibilitat de continuar amb la via sancionadora administrativa.

Accidentalitat de ciclistes

En 2015, últim any amb xifres consolidades, els usuaris de les bicicletes es van veure implicats en 7.186 accidents en els quals van morir 58 ciclistes, 652 van resultar ferits hospitalitzats. Els accidents es van produir majoritàriament en vies urbanes (72%). No obstant això, el nombre major de ciclistes morts es va produir en vies interurbanes, 48 van morir en este tipus de via. Els homes són els que han patit majoritàriament les conseqüències dels accidents de trànsit en bicicletes: 56 dels 58 morts amb bicicleta eren homes. En 2015 va haver-hi 17 ciclistes menys morts que en 2014. D’accidents ocorreguts en 2017 solament es tenen dades dels succeïts en carreteres: enguany han mort 18 ciclistes, 3 més que a la mateixa data de l’any passat.

Ciclistes, una prioritat des del principi

Encara que en la reunió s’ha aprofundit en la concreció de diverses mesures així com en altres propostes, des del principi de la legislatura s’ha sigut sensible a la problemàtica de l’accidentalitat d’este col·lectiu tal com ho demostra el fet que entre les mesures d’aplicació urgent anunciades pel Ministre de l’Interior a l’inici de l’any s’han senyalitzat 56 rutes segures per a ciclistes i 49 noves rutes que estan pendents de senyalització.

L’objectiu d’esta senyalització és facilitar i protegir el trànsit de ciclistes per les carreteres convencionals i reduir l’accidentalitat d’este col·lectiu vulnerable. Per a açò s’instal·larà una senyalització d’advertiment a tots els usuaris de la via de períodes, trams i rutes amb elevada intensitat circulatòria de ciclistes.

Esta senyalització inclourà limitacions de velocitat durant dies i períodes horaris concrets, de caràcter temporal en els trams de vies interurbanes definits. A més hi ha un pla especial per a vigilància de conductes perilloses en la convivència vehicles de motor amb les bicicletes.

A més d’esta mesura també es va realitzar la campanya de comunicació presentada pel Ministre de l’Interior el passat mes d’abril, amb el títol “Ànimes Ciclistes”, una iniciativa amb la qual es pretén cridar l’atenció sobre els accidents de trànsit dels usuaris de les bicicletes.

La setmana passada, dins del si del Consell Superior de Tràfic i Seguretat viària, es va reunir el Grup de Treball de Ciclistes, en la seu de la Direcció general de trànsit, amb l’objectiu d’aprofundir en els treballs necessaris per a millorar les condicions per a la circulació de les bicicletes.

Últimas noticias

Contenido relacionado