sábado, 20 julio 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Ivace destinarà prop de tres milions d’euros per a impulsar l’adopció de mesures d’eficiència energètica

Cal recordar que, els sectors industrials i serveis, conjuntament, representen el 40% del consum total d’energia de la Comunitat Valenciana, per la qual cosa resulta d’espacial rellevància escometre polítiques actives per a reduir els consums d’energia en aquests sectors.

Aquest programa, destinat a empreses i entitats, compte enguany amb un pressupost de tres milions d’euros, dels quals 2,15 milions són per a recolzar accions d’eficiència energètica en la indústria i 780.000 euros per a recolzar accions en el sector de l’edificació.

Pel que es refereix a la indústria, les ajudes ascendeixen al 30% del cost elegible, encara que aquesta quantitat podrà incrementar-se en 10 punts en el cas de xicotetes i mitges empreses i en el cas d’entitats sense ànim del lucre.

Així, es recolzaran aquelles actuacions que suposen una reducció del consum energètic en els processos industrials com la substitució d’equips i instal·lacions per uns altres d’alta eficiència energètica, la recuperació de les calors residuals, la millora del rendiment dels equips existents, la implantació de sistemes de control i seguiment dels consums energètics o la millora de l’eficiència energètica de la il·luminació de les fàbriques, entre altres.

Pot acollir-se a aquestes ajudes qualsevol empresa o entitat de naturalesa pública o privada.D’altra banda, el programa d’eficiència energètica en l’edificació recolzarà les accions que redunden en una major eficiència energètica en les instal·lacions tèrmiques quan aquestes comporten una disminució d’almenys el 20% del consum energètic, per a açò se subvencionarà el canvi de calderes, la instal·lació de màquines d’absorció/ adsorció que aprofiten calors residuals, sistemes centralitzats de climatització de refrigeració i calefacció o la implantació de sistemes de control i regulació dels equips.

Al costat d’aquest tipus d’actuacions, el IVACE també recolzarà les accions que suposen almenys un 30% d’estalvi energètic en la il·luminació mitjançant mesures com la substitució de lluminàries, la implantació de sistemes de regulació d’encés i apagat, directors de presència, etc.

Podran accedir a aquestes ajudes les empreses i entitats públiques o privades, propietaris o arrendataris d’edificis del sector terciari.

Igualment, amb la finalitat d’afavorir l’accés de les empreses i entitats al coneixement del seu consum energètic i a les possibilitats d’estalvi energètic, es donarà suport a econòmicament la implantació de sistemes de gestió energètica segons la norma ISO 50001.

Els beneficiaris d’aquestes ajudes, amb caràcter general, tindran fins al 31 de maig de 2018 per a realitzar i acreditar els projectes presentats.

Cal destacar, que aquestes línies d’incentius compten amb el cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en un percentatge del 50% a través del Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana vigent per al període 2014-2020, dins de l’Eix Prioritari 4 (Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors).

Últimas noticias

Contenido relacionado