06:02 - lunes, 26 febrero 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

El IVASS reforça el seu compromís amb la igualtat d’oportunitats entre homes i dones amb el seu primer Pla d’Igualtat

Aquest pla, que té una vigència de quatre anys des del 2017 fins a 2020, ha sigut remés a la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, que expedirà el visat que ho valida.

Sobre aquest tema, el director general de l’Institut Valencià d’Atenció Social-Sanitària (IVASS), Àngel Bonafé, ha destacat que la implantació de plans d’igualtat en les empreses i entitats aconsegueix “incrementar la satisfacció de dones i homes” i a més, “millora beneficis pel que fa a l’optimització dels recursos humans i millores en la productivitat i prestació del servei, aconseguint així un millor clima laboral, major motivació en el treball i conseqüentment una menor rotació del personal”.

Amb aquesta iniciativa, ha assegurat Bonafé, el IVASS es compromet a implementar accions positives “serioses, efectives i reals” en tota l’organització que potencien la igualtat de gènere, i que eviten la discriminació laboral entre dones i homes, i permeten avançar en l’equilibri entre tots dos sexes.

Totes aquestes accions que contempla el Pla, ha precisat el director general del IVASS, cerquen “facilitar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral dels treballadors i les treballadores, i garantir la igualtat de tracte i oportunitats en la selecció i la promoció professional”.

Així mateix, presta especial atenció a la discriminació indirecta i a la protecció de les víctimes de la violència de gènere, ja que estableix mesures que faciliten la flexibilitat horària, mobilitat en els torns i possibilitat de trasllats, ha subratllat Àngel Bonafé.

L’I Pla d’Igualtat del IVASS arreplega una bateria d’actuacions relatives a l’accés a l’ocupació, la classificació professional, promoció i formació, mesures de conciliació laboral, retribucions, salut laboral i prevenció de l’assetjament sexual, així com una sèrie de directrius perquè la comunicació interna i externa de l’entitat faça ús d’un llenguatge integrador i no sexista.

Per al compliment d’aquests objectius, l’I Pla d’Igualtat del IVASS 2017-2020 contempla la creació d’unitats d’igualtat per àrees funcionals i serveis.

Nou àrees d’actuació

El IVASS compta amb una plantilla de 801 professionals. D’aquests, les dones representen el 78%, un total de 621 treballadores, mentre que el 22% restant correspon als 180 homes que actualment treballen en l’entitat.

El Pla d’Igualtat del IVASS està estructurat en dos títols, precedits d’un compromís de l’organització relatiu als principis que han portat a la seua elaboració, la normativa en què se sustenta i dos Annexos, un amb el Pla de Formació específic en matèria d’Igualtat i l’altre amb el Model d’Avaluació i Seguiment del Pla.

El títol primer fa referència a una sèrie d’aspectes bàsics que constitueixen el contingut mínim del Pla d’Igualtat. Per la seua banda, el títol segon conté nou capítols, cadascun d’ells centrat en una matèria o àrea d’actuació diferenciada.

En concret, s’aborden els següents àmbits: accés a l’ocupació (selecció i contractació), classificació professional, promoció i desenvolupament, formació, conciliació de la vida professional i personal, retribució, salut laboral, prevenció de l’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe i dinamització i comunicació.

Últimas noticias

Contenido relacionado