La Junta Arbitral de Consum de Castelló acumula 66 vistes pendents

Dels expedients que esperen, 32 són de l'any 2020 però 34 encara corresponen al 2019 i amb l'apertura de dos punts d'atenció al Palau de la Festa, amb cita prèvia ja es poden reprendre les consultes i reclamacions.

La Junta Arbitral de Consum de l’ajuntament de Castelló té en estos moments 34 vistes pendents de celebrar d’expedients de l’any 2019 i 32 d’expedients de l’any 2020. És a dir que 66 casos de consumidors que han presentat alguna queixa o reclamació i que han acudit a este servei municipal estan a l’espera d’una vista per tractar de resoldre el seu problema.

De moment, fonts municipals d’este departament informen que estan amb contacte amb la Conselleria, ja que la Junta Arbitral depén de la Conselleria de Consum i de l’Ajuntament, per a iniciar les vistes presencials en l’Edifici Prop a la sala de reunions i mantenir les vídeo conferències en la quarta planta de l’Ajuntament de Castelló.

Cal recordar que la Covid va suspendre les audiències presencials de la Junta Arbitral de Consum de Castelló i amb això totes les persones que tenien alguna queixa o desacord pendent, van haver d’esperar. Ara, amb la tornada a la ‘nova normalitat’, l’ajuntament informa que des de l’obertura del Palau de la Festa, la Junta Arbitral de Consum té assignada allí un taula perquè mitjançant cita prèvia s’efectuen consultes, es presente documentació, etc.

La resta de dies s’estan tramitant de manera presencial per l’inspector de la Junta a l’Ajuntament, a la quarta planta de l’edifici consistorial, expedients, però sense assenyalar vistes.

Així s’estan tramitant, arxius per mediació prèvia, per no acceptació de l’arbitratge, arxius per no esmena de defectes, per desistiment, admissions a tràmit i notificacions de tots els tramitis.

OFICINA MUNICIPAL D’INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR (OMIC)

D’altra banda, pel que fa a l’oficina municipal d’informació al consumidor, durant el període Covid, l’OMIC ha continuat tramitant totes les reclamacions i contestant les sol·licituds d’informació, bé per seu electrònica bé per correu electrònic.

L’ajuntament informa que des del dia 8 de juny disposa diàriament de dues taules d’atenció presencial al Palau de la Festa amb cita prèvia i es continua també amb tots els expedients.

Cal recordar que en l’OMIC es dóna informació als consumidors així com es tramiten les reclamacions dels mateixos contra empreses o comerços per problemes en les seues adquisicions, també en serveis com per exemple bugaderies, tintoreries, tallers d’automòbils, etc.