L’alcalde Joan Ribó ha presidit la primera junta de govern del mandat 2019-2023

L'alcalde de València, Joan Ribó, ha presidit este divendres la primera reunió de la Junta de Govern Local del acabat de estrenar mandat, 2019-2023, que ha tingut un caràcter extraordinari, ja que les competències de govern encara no han sigut delegades. La Junta ha aprovat un total de 61 punts, molts d'ells necessaris per al desenvolupament de diferents festivitats molt pròximes en el temps.

395
VALENCIA 2019-06-21 Junta Extraordinaria de Gobierno

L’alcalde ha convocat a aquesta primera Junta de Govern tres regidors del Grup Municipal Compromís (Isabel Lozano, Giuseppe Grezzi i Sergi Campillo) i a dos més del Grup Municipal Socialista (Sandra Gómez i Ramón Vilar).

«Acabem d’acordar un total de 61 assumptes de diferent caràcter en la reunió de la Junta de Govern, la qual cosa reflecteix que s’està treballant d’una manera normal en aquest Ajuntament», ha afirmat Ribó al final de la reunió. Tal com ha explicat l’alcalde, «es porten tots aquests temes a la Junta de Govern, que ha tingut un caràcter extraordinari, perquè en aquests moments encara no estan delegades les competències».

Nova escola municipal a Rascanya
Així, la Junta de Govern Local de hui ha convocat la licitació de les obres per finalitzar l’Escola d’Educació Infantil de Primer Cicle en el carrer Clara Campoamor amb l’avinguda d’Alfauir, en el districte de Rascanya. Amb aquesta escola seran ja onze els centres municipals públics d’educació infantil que hi ha a la ciutat de València. Donades les característiques, el volum i el pressupost de l’obra s’ha fixat un termini d’execució per al conjunt de les obres de sis mesos, que compten amb un pressupost de 545.100,42 euros.

Es tracta d’un projecte de finalització dels treballs d’una obra que actualment es trobava parada, de manera que es desenvoluparan els treballs necessaris de posada en marxa i represa de l’obra. Per exemple, es procedirà al desmuntatge i retirada de les guies de fusteries corredisses instal·lades a les aules i que es modifiquen en el present projecte respecte al qual es descriu en el projecte inicial, així com a part de l’aïllament de façana que es troba descobert i en mal estat.

La fonamentació de l’edifici es troba totalment executada. L’estructura portant de l’edifici també es troba executada, així com l’estructura horitzontal de l’edifici. Els tancaments exteriors de l’edifici es troben executats quasi íntegrament, a falta de realitzar algunes tasques d’acabat dels mateixos en alguns punts concrets en què el tancament es troba per acabar o en mal estat de conservació a causa del seu estat d’abandó. Les fusteries exteriors es troben executades a mitges. El criteri d’elecció de fusteries i vidres en el present Projecte de Finalització és el de mantenir les prestacions i característiques prescrites en l’inicial Projecte d’Execució. En les portes interiors, de les quals hi ha algunes ja col·locades i altres no, buscarà unificar el disseny entre les ja instal·lades i les noves.

Es finalitzaran els revestiments de façanes, de cobertes, terres, parets i sostres. L’edifici disposa d’instal·lacions de protecció contra incendis, electricitat, fontaneria, sanejament, telecomunicacions i instal·lacions especials. Aquestes instal·lacions es troben sense executar o executades a mitges, per la qual cosa es procedirà a la seua finalització. També es finalitzarà la urbanització i el tancament de la parcel·la i es procedirà a la plantació d’arbrat. L’Ajuntament ja té assignada una empresa per a la gestió de l’escola, de forma que només acaben les obres, el centre educatiu podrà posar-se en funcionament.

De les deu escoles actuals, set són de gestió indirecta (Benicalap, Mini Poli, Sant Pau, General Urrutia, Pardalets i Algirós), mentre que altres quatre són de gestió directa (Pinedo, Solc, Quatre Carreres i Gent Menuda).

D’altra banda, s’ha aprovat convocar el procediment obert per a l’adjudicació del servici de menjador escolar i vigilància i control de l’alumnat a l’Escola Infantil de Pinedo durant els cursos 2019-2020 i 2020-2021. L’import previst ascendeix a 147.497,44 euros (135.910,18 euros més 10% d’IVA), i el termini de vigència podrà ser prorrogat fins a un màxim de dos cursos més.

Assistència al bany de persones amb diferents capacitats
Així mateix, s’ha aprovat l’adjudicació a Creu Roja del contracte servicis d’assistència sanitària, salvament, socorrisme i ajuda al bany de persones amb diferents capacitats a les platges de València, per un termini de duració de 2 anys. L’import del contracte ascendeix a 1.227.214 euros (IVA inclòs)

La sessió ha permés portar endavant un bon nombre d’assumptes de l’àrea de Cultura Festiva, per la proximitat de festivitats com el Corpus Christi o convocatòries com la Gran Fira de València. Entre els assumptes aprovats per la Junta, s’ha autoritzat la instal·lació de cadires en la processó del Corpus Christi 2019, que se celebra aquest diumenge, i que ha sigut adjudicada a la mercantil Sitdown SL per un cànon de 2.110 euros. També s’ha adjudicat el contracte de prestació dels servicis de difusió de la campanya ‘Gran Fira de Juliol 2019’ (del 28 de juny al 28 de juliol) a la mercantil Assessors de Mitjans Publicitaris SLU per un import de 42.300 €.