El Consell destina 45 milions d’euros a l’assistència jurídica gratuïta

També s'ha aprovat la revocació del reconeixement com a Centres Valencians en l'Exterior (CEVEX) a 17 entitats que durant un període ininterromput de dos anys es trobaven inactius, havien cessat la seua activitat social o havien extingit la seua personalitat jurídica

El ple del Consell ha acordat destinar 45 milions d’euros al Consell Valencià de Col·legis d’Advocats i al Consell Valencià de Col·legis de Procuradors per a garantir el dret a l’assistència jurídica gratuïta i assegurar l’accés a la justícia en 2019.

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha explicat en la roda de premsa posterior al ple que s’han aprovat 39 milions d’euros per al Consell Valencià de Col·legis d’Advocats i 6 milions per al Consell Valencià de Col·legis de Procuradors.

Amb aquest import s’indemnitzen actuacions com a assistència jurídica gratuïta, accés a la justícia, representació en el torn d’ofici, assistència lletrada, funcionament dels serveis d’orientació jurídica i formació per a aquest exercici.

Oltra ha destacat que els 45 milions d’enguany suposen un creixement del 17% enfront dels 33,5 milions de 2018, mentre que si es compara amb 2015, la xifra s’ha duplicat, ja que llavors es van dedicar 23,2 milions d’euros a garantir la justícia dels ciutadans.

“Això posa de manifest el ferm compromís del Govern del Botànic amb un servei públic essencial”, ha indicat Oltra, qui ha considerat que s’avança en el bon funcionament del torn d’ofici, amb la dignificació de la remuneració dels seus lletrats, que l’abril de 2018 van recuperar i van superar el nivell retributiu de fa dotze anys.

Oltra ha destacat a més que la Comunitat Valenciana és l’única autonomia a Espanya on a les dones víctimes de violència masclista se’ls assisteix amb procurador des de la presentació de la denúncia, i no solament des de l’obertura del judici oral, que és quan marca la llei que és preceptiu.

Amb els convenis aprovats en aquest ple del Consell, s’ha incrementat la partida en més del 90% per al Col·legi d’Advocats i en més del 100% per als procuradors.

La subvenció va destinada a la representació i/o defensa per advocat de torn d’ofici i assistència lletrada a la persona detinguda, presa o víctima de violència de gènere, funcionament de les Oficines d’Orientació Jurídica i activitats de formació.

A més, es financen les despeses derivades de les activitats i serveis realitzats pels col·legis de procuradors en matèria d’assistència jurídica gratuïta, accés a la justícia, representació per procurador de torn d’ofici, funcionament dels col·legis de procuradors i activitats de formació des de l’1 de gener al 31 de desembre de 2019.

D’altra banda, el ple del Consell ha aprovat el decret que crea i regula la Xarxa Pública de Serveis Lingüístics Valencians, l’objectiu dels quals és determinar les actuacions dels serveis que integren aquesta xarxa, establir els requisits i compromisos per a pertànyer a ella i regular el procediment d’adhesió i exclusió.

La Xarxa de Serveis Lingüístics servirà per a reforçar la comunicació entre tots els àmbits implicats i reunir els serveis lingüístics de les entitats locals i de les universitats públiques en una estructura pròpia de la Generalitat, que afavorisca el treball en xarxa i genere la màxima rendibilitat en el procés de normalització lingüística.

Finalment, s’ha aprovat la revocació del reconeixement com a Centres Valencians en l’Exterior (CEVEX) a 17 entitats que durant un període ininterromput de dos anys es trobaven inactius, havien cessat la seua activitat social o havien extingit la seua personalitat jurídica.

CatalanSpanish