La Justícia ratifica les noves mesures de Sanitat contra el coronavirus en la Comunitat

En l'acte s'especifica textualment que "les mesures la ratificació de les quals se sol·licita per la Conselleria de Sanitat persegueixen una fi constitucionalment legítima, com és "la defensa de la salut pública, la integritat física i la salut de la població".

La decisió judicial estima que les mesures persegueixen “una fi constitucionalment legítima” com és “la defensa de la salut pública, la integritat física i la salut de la població en general”

El Jutjat contenciós administratiu número 10 de València ha ratificat les mesures adoptades per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública en la seua resolució de 17 d’agost, per la qual s’acordaven mesures addicionals per a tota la Comunitat Valenciana durant vint-i-un dies naturals, a conseqüència de la situació de crisi sanitària per la COVID-19.

En l’acte s’especifica textualment que “les mesures la ratificació de les quals se sol·licita per la Conselleria de Sanitat persegueixen una fi constitucionalment legítima; que la seua adopció es troba emparada per una norma amb rang legal; i que existeix proporcionalitat de la mesura de manera que és idònia i necessària als fins a constitucionalment legítims que es pretenen. En efecte, vist l’alt nivell de contagis existent, en els termes assenyalats en els informes que obren acompanyats a la sol·licitud que ha donat lloc a la formació de les presents actuacions, així com l’increment d’aquells i la coneguda rapidesa de la propagació pel contagi que per si mateix té la malaltia del coronavirus es considera prudent ratificar les mesures preventives acordades per l’autoritat sanitària amb suficient empara legal i dirigides a un fi constitucionalment legítim, que és la defensa de la salut pública, la integritat física i la salut de la població en general”.

L’acte afig el respecte al principi de proporcionalitat “que resulta de la doctrina del Tribunal Constitucional, sent adequades a l’objecte pretés i no constant la possibilitat d’unes mesures menys oneroses o lesives per a la consecució de l’objectiu proposat”.

CatalàEspañol